Balthasar Münter - søofficer

Balthasar Münter, Alexander Herman Jacob Balthasar Münter, 24.12.1837-22.6.1932, søofficer. Født i Kbh. (Frue), død sst., begravet sst. (Vestre). M. blev kadet 1850 og sekondløjtnant med Gerners medalje 1856. 1857-58 var han med briggen Ørnen i Vestindien og forfremmedes til løjtnant 1858. 1859-63 gennemgik han den militære højskole og var 1862 på rejse i England for at studere bygning af "bepantsrede Krigsskibe". 1864 ansattes han som inspektionsofficer ved de tekniske fag på orlogsværftet og sendtes s.å. til Glasgow for at kontrollere bygningen af panserfregatten Danmark. 1868 blev han premierløjtnant og udnævntes n.å. til underdirektør ved maskin- og bygningsvæsenet og medlem af konstruktionskommissionen. Han var lærer på søofficersskolen 1867-73 og på hærens officersskole 1870-73. 1873 tog han sin afsked for at overtage stillingen som direktør ved Kockums skibsværft i Malmö hvor han bl.a. byggede de to første dampfærger til Storebæltsoverfarten. 1879 udnævntes han til dansk konsul i Malmö. 1883 forlod han Kockum og rejste nogle år senere som repræsentant for det engelske firma Armstrong og Whitworth til Kina og Japan hvor han ved sin store dygtighed, takt og diplomatiske evner kom til at spille en stor rolle ikke alene som repræsentant for firmaet, men også som rådgiver for de to regeringer, særlig for Japans der netop i disse år skabte sig en moderne flåde. 1889 tillagdes der ham kaptajns karakter, 1898 vendte han tilbage til Danmark, og n.å. fik han kommandørs karakter. 1901-26 var M. formand i Foreningen til søfartens fremme, 1902 vicepræsident for den internationale søfartskongres i Kbh., og 1905-26 medlem af fællesrepræsentationen for dansk skibsfart. Om sine oplevelser særlig fra opholdet i Østasien har han udgivet Nogle Erindringer I–II (Memoirer og Breve XXIV, 1915). M. var en højtkultiveret, kundskabsrig og repræsentativ mand der helt op i sin høje alder bevarede en sjælden åndslivlighed. – Kammerherre 1911.

Familie

Forældre: kgl. rådmand, justitsråd Carl Vilhelm Theodor M. (1798-1841, gift 1. gang 1825 med Sophie Frederikke Langberg, 1803-32; ægteskabet opløst) og Ingeborg Cathrine Oppen (1812-82). Gift 4.4.1865 i Kbh. (Holmens) med Johanne Elisabeth Johnson, født 13.5.1844 i Rønne, død 27.7.1921 i Kbh., d. af konsul Peter J. (opr. Dam) (1786-1850) og Maren Kirstine Sonne (1801-82, gift 1. gang 1825 med proprietær, kancelliråd Christian Grønbech, 1766-1826).

Udnævnelser

R. 1882. DM. 1886. K2. 1906. K1. 1923.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

B. M.: Nogle erindr. I–II. 1915 (fot. optr. 1969-70) = Memoirer og breve XXIV. – Tidsskr. for søvæsen ny r. VIII, 1873 464. [Th. Topsøe-Jensen] sst. CIII, 1932 318-21. Johs. Lehmann: Foren, til søfartens fremme 1844-1944, 1944. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig