Balthazar Gebhard Obelitz

Balthazar Gebhard Obelitz, 6.8.1728-15.3.1806, jurist. Født i KM. (Garn.), død sst. (Frue), begravet sst. (Frue). Efter 1744 at være blevet dimitteret fra Roskilde bestod O. 1749 den juridiske eksamen. I studietiden var han en tid alumnus på Valkendorfs kollegium og forsvarede her tre disputationer om kaution (De fideiussione, 1746-50). 1753 fik han bestalling som sekretær i danske kancelli, og s.å. beskikkedes han til som vikar at læse og disputere for Henrik Stampe der dengang var quæstor universitatis. 1754 blev han professor designatus philosophiæ med ret til at "ascendere in facultate juridica efter hans Tour og Senium", og n.å. forsvarede han for den juridiske doktorgrad en afhandling med titlen De evictione jure naturali pariter ae Danico præstanda, nec non de eo, quod jure patrio Uhjemmelt vocatur. 1759 beskikkedes han til professor juris ordinarius, afgik 1803. 1761 blev han dr.phil. Ved en slægtning Sophie Juels testamente af 1773 fik han tillagt hovedgården Skjoldemose som han atter solgte 1797. -Om O.s virksomhed som universitetslærer udtaler G. L. Baden, at han i syv år var den eneste som holdt juridiske forelæsninger, idet hans kolleger var forhindrede dels ved sygelighed, dels ved universitetet uvedkommende forretninger. Desuden fremhæver han hans interesse for de fattige studenter. O.s forelæsninger, der er bevaret som håndskrevne kollegier, har et overvejende romerretligt og naturretligt præg; men han selv var ikke blind for den nationale rets betydning. Desuden forelæste han over moral, og det er sandsynligvis til indholdet af disse forelæsninger Jens Baggesen sigter, når han i rimbrevet Forfatterens Liv og Levned (1803) taler om O.s Collegium om de 30 Samvittigheder. – Virkelig justitsråd 1762. Etatsråd 1770. Virkelig etatsråd 1776. Konferensråd 1781.

Familie

Forældre: sekondløjtnant, senere major Balthazar O. (1705-69) og Anna Margrethe Lindner. Gift 1. gang 12.5.1762 i Kbh. (Frue) med Louise Charlotte Langhorn, døbt 21.9.1740 i Kbh. (Trin.), død 30.6.1763 sst. (Petri), d. af oberstløjtnant Magnus L. (1690-1759) og Dorothea Elisabeth Wagner (ca. 1707-43). Gift 2. gang 11.8.1769 på Egeskov med Christiane Birgitte Gaarder, født ca. 1733 i Norge, død 2.3.1814 i Kbh. (Frue), d. af kaptajn Poul G. (1692-1745) og Karen Sofie Budde (1707-79).

Bibliografi

G. L. Baden: Den danske og norske lovkyndigheds hist., 1809 99. Harald Kier i Svendborg amt. Årsskr. 1915 26-30. En kbh.sk embedsmand. Jacob Gudes optegn., 1918 (fot. optr. 1970) = Memoirer og breve XXVII 65f. Blade af rektor J. H. Taubers dagbøger, 1922 (fot. optr. 1972) = sst. XXXVIII 103f. Frantz Dahl: Hovedpunkter af den da. retsvidensk.s hist., 1937 25f 152.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig