Bendix Grodtschilling, Bendix I Grotschilling, 1620-.1690, kunstdrejer, kunstkammerforvalter. Født i hertugdømmerne, formentlig i Itzehoe, død i Kbh. (Trin.), begravet sst. (Trin. k.). G. træffes først da han 1655 på grund af færdigheder, "som endog den danske konge havde beundret", fik våbenbrev af præsten i Wedel, Johs. Rist, der som digterkronet, kejserlig "Pfalz- og borggreve" kunne forlene våben. Da Itzehoe 1657 brændte fik G. bevilling til at nedsætte sig i Glückstadt, men synes at være draget til Hamburg for derfra at gå i kejserlig tjeneste i Wien. Frederik III kaldte ham imidlertid til Kbh., og han fik 4.7.1662 bestalling som hof-kunstdrejer. Han arbejdede ofte med kongen i drejekammeret og vandt hans yndest. 1664 rejste han i Tyskland i hans ærinde, og det blev ham overdraget at udføre den nye trone der forfærdigedes af enhjørningshorn (ɔ narhvalstand); den findes nu på Rosenborg. Han interesserede sig for naturalier, opelskede sjældne planter og forstod at pleje småfugle, så det er forståeligt at tilsynet med kunstkammeret efter Karel van Manders død overdroges ham; han indrettede det nye kunstkammer (i hovedsagen færdigt 1680) i biblioteksbygningen over for slottet. Også andre opgaver blev overdraget til ham; 1685 arrangerede han således enkedronningens castrum doloris. – Hans søn Bendix G. (II) (1655-1707) uddannedes som malerikyndig ved rejser i udlandet for at kunne overtage faderens stilling og lærte også selv at male. Han blev kunstkammerforvalter efter faderen og 1704 assessor i hofretten. Hans portræt af faderen blev ophængt på kunstkammeret (Statens museum) og et stort maleri af kongen til hest omtales senere som hængende i appartementssalen på Københavns slot. Til kunstkammeret udførte han et optisk stykke af Christian V og de tidligere oldenborgske konger samt tegnede forlæg til publikationen Museum Regium. Endvidere medvirkede han ved udførelsen af kartoner til Rosenborg-tapeterne, vævet af Bernt van der Eichen 1684-93. På hans dødsdag betaltes tre malerier, bl.a. af Noahs ark, men det drejer sig formentlig om arbejder af sønnen Bendix G. (III) (1686-1737). Denne havde åbenbart været med faderen til salvingen i Fr.borg slotskirke 1700 og fuldførte 1706 efter fire års arbejde en gouache af begivenheden (Rosenborg) som han 1707 leverede til kongen sammen med gouachen Frederik IV og de frie kunster (Rosenborg). S.å. søgte han kongen om bestilling på et lignende billede af dronningens indtog, men det blev næppe udført. Derimod fik han formentlig betaling, ikke mindre end 700 rdlr., for de tre ovenfornævnte malerier, samt 1709 for En jagt i Gyldenlund. G. var en anset naturaliekender og en af dem der registrerede den Danneskiold'ske samling 1728. En bror af G. (III), Bernhard G. (1697-1776) var kommandørkaptajn og maler og leverede 1728 kongen en række malerier af søslag, bl.a. af Tordenskjolds togt til Ny Elfsborg, et billede af Frederik IV på en abildgrå hest, 1724 (Rosenborg), af de to grønlændere som 1724 besøgte Danmark, samt et stort billede af kongen til hest ved Stades erobring. – En søn af sidstnævnte, Frederik G. (1731-92), kontreadmiral, har efterladt en radering af en genius med overflødighedshorn og er således den sidste kunster af slægten G.

Familie

1. gang med N. N., begr. 31.12.1677. Gift 2. gang 1678 formentlig med Kathrine Eilers, begr. 21.2.1716 i Kbh. (Trin.). Gift 3. gang muligvis med Anne Marie, født ca. 1666, begr. 14.5.1748

Ikonografi

Mal. af B. Grodtschilling d.y. (St.mus.).

Bibliografi

Pers. hist. t. 4.r.V, 1902 165; 7.r, II, 1917 141. Kgl. kammerregnskaber, udg. E. Marquard, 1918. – Danm.s adels årbog XXXVIII, 1921 485-87 569. Nye da. mag. I, 1794 161-67. H. C. Bering Liisberg: Kunstkammeret, 1897 93-99 124. Laur. Nielsen: Den danske bog, 1941. G. Boesen: Chr. Vs Rosenborgtapeter, 1949 71 78 100.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig