Bendt Wedell, Vilhelm Carl Casper Joachim Ove Bendt Wedell, 6.10.1840-7.10.1922, lensgreve, godsejer. Født på Billeskov, død på Wedellsborg, begravet i Husby. W. blev student 1862 (Haderslev) og lærte derefter landbrug på Hillerødsholm. 1867-96 ejede han Borupgård ved Horsens og 1883-1920 grevskabet Wedellsborg. Allerede på Borupgård viste han sig som en dygtig praktisk landmand, og i samarbejde med sin forvalter S. P. Petersen, senere forpagter og derefter ejer af gården, oparbejdede han her fra ca. 1870 en god stambesætning af jysk malkekvæg. Sin praktiske landmandsgerning fortsatte han på Wedellsborg hvis drift han personligt ledede, og hvor han med dygtighed varetog administrationen af grevskabets store besiddelser omfattende bl.a. seks hovedgårde og syv avlsgårde. Som godsejer var W. human og hjælpsom over for arbejderne og villig til at give forpagtere og fæstere støtte til forbedringer. Han undgik længst muligt salg af det omfattende fæstegods på 1600 tdr. htk. Med en stærk følelse af forpligtelse til samfundsgavnlig indsats stillede han i betydeligt omfang sine gårde til rådighed for landøkonomiske forsøg. Han var medlem af Skanderborg amtsråd 1874-84, formand for Husby sogneråd og medlem af Assens amtsråd 1886-1916. W. trådte ikke frem i politik, men som medlem af landhusholdningsselskabets præsidium 1894-1911 udrettede han med sit praktiske greb om tingene et solidt fagligt arbejde, og han virkede, især ved siden af Knud Sehesteds kraftige personlighed, som den besindige og venligt udjævnende. W. var tillige medlem af bestyrelsen for Dansk skovforening og af Landmandsbankens bankråd. Gentagne gange repræsenterede han dansk landbrug ved landbrugsmøder i udlandet, og han var formand for den danske landbrugsafdeling ved verdensudstillingen i Paris 1900. – Hofjægermester 1884. Kammerherre 1888.

Familie

Forældre: baron, kammerjunker, senere lensgreve, kammerherre Julius Wilhelm Georg Ferdinand W. (1808-83) og Christiane Buchwaldt (1814-99). Gift 14.9.1869 i Hunseby med komtesse Maria Elisabeth Knuth, født 7.3.1849 i Kbh. (Hunseby), død 18.8.1894 på Wedellsborg, d. af lensgreve F. M. K. (1813-56) og Karen Rothe (1815-77).

Udnævnelser

R. 1886. DM. 1898. K.2 1900. K.1 1905. S.K. 1908.

Ikonografi

Mal. af H. Siegumfeldt, 1869 (Wedellsborg). Afbildet på mal. Slutning af parforcejagt af Otto Bache, 1884, hertil tegn., efter det træsnit. Foto.

Bibliografi

Danm.s adels årbog XXV, 1908 494. Chambellan: Danske jorddrotter, 1911 49-52. H. Hertel: Det kgl. da. landhusholdningsselsk.s hist. II, 1919. Samme i Tidsskr. for landøkonomi, 1922 493-96. Ugeskr. for landmænd LXVII, s.å. 495f. Fyns stifts landbrugstid. XVI, s.å. 437. Fyns stiftstid. 7.10. s.å. Danske slotte og herregårde, 2. udg. red. Aage Roussell IX, 1965 391 f. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig