Bernhard Bøggild, Bernhard Christopher Wilkens Bøggild, 1.3.1858-27.4.1928, mejeritekniker. Født i Vammen, død på Frbg., begravet sst. B. blev student fra Århus 1877 og 1882 cand. polyt. Som student var han en tid assistent hos prof. F. Johnstrup på universitetets mineralogiske museum, og kort efter eksamen kom han ind i den virksomhed hvor hans indsats skulle falde, mejeribruget. I årene kort efter 1880 var denne gren af landbruget i hastig udvikling med indførelsen af centrifugen og andelsmejeribevægelsens opkomst. Landhusholdningsselskabet stod i disse år uden egentlig føling med mejeribruget, efter at Th. R. Segelcke var fratrådt som konsulent, og man knyttede via Polyteknisk læreanstalt forbindelse med B. som under Segelckes vejledning de følgende år uddannedes til konsulent i mejeribrug, bl.a. ved omfattende rejsevirksomhed. 1886 var læretiden afsluttet og B. begyndte sin virksomhed. Segelckes indsats havde væsentligst haft det større landbrug som arbejdsmark, mens B. nu stod overfor en gennemgribende strukturændring på hele mejeribrugets område. B. fandt hurtigt at hans virksomhed måtte knytte sig til andelsmejerierne, og allerede 1887 publicerede han den lille Andelsmælkerier som en art vejledning i anlæggelse og drift afsådanne mejerier. B. der iøvrigt ikke sympatiserede med de demokratiske principper i bevægelsen så sin opgave som teknikeren, og han fik i de følgende år en stor betydning som vejleder for det nye mejeribrug. Han holdt utallige foredrag, skrev hyppigt i blade som Mælketidende og Vort Landbrug for at nå mejeristerne og leverandørerne. 1889 udbyggedes konsulentvirksomheden indenfor mejeribruget, og B. fik nu i højere grad den overordnede ledelse af arbejdet. Foruden Andelsmælkerier udgav B. Mælkeriregnskaber, 1889 og Mælkeribrugel i Danmark, 1891 (4. oplag 1916), Mælkeribrugel i fremmede Lande, 1897, ligesom han skrev de årlige oversigter i Tidsskrift for Landøkonomi om mejeribruget. Ved Segelckes død overtog han dennes stilling som professor i mejerilære og landbrugsbogholderi på landbohøjskolen og tilførte undervisningen en tiltrængt modernisering. Han afgik 1923. Med den førende stilling, også internationalt som dansk mejeribrug opnåede fik B. en omfattende rejsevirksomhed, en lang række repræsentative hverv og poster, således medlemskab af Federation Internationale de Laiterie og æresmedlemskab af British Dairy Farmers Association. Herhjemme var han 1906-21 formand for Internationalt mejeriforbunds danske afdeling og 1910-28 medlem af landhusholdningsselskabets bestyrelsesråd, og desuden beklædte han bestyrelsesposter i erhvervsvirksomheder og i velgørende organisationer.

Det havde' været Segelckes pionerindsats at knytte mejeribruget til landbrugsvidenskaben, og her fortsatte B. arbejdet for en bredere kreds indenfor landbruget. Hans afgørende indsats lå i konsulentårene, mens hans virksomhed som professor i højere grad byggede på det da opnåede. Han ældedes tidligt og hans betydning for mejeribrugets videreudvikling aftog efter århundredskiftet.

Familie

Forældre: sognepræst, sidst i Skivholme Balthasar Christoffer B. (1816-92), gift 1. gang 1843 med Jenny Mathilde de Hoffmann, 1818-45) og Charlotte Cathrine de Hoffmann (.1823-98). Gift 1. gang 17.6.1889 på Frbg. med Agnete Poulsen, født 28.5.1868 i Kbh. (Trin.), død 21.2.1901 i Middelfart, d. af assistent i justitsministeriet, senere højesteretsassessor Jonas Nicolai Johannes P. (1836-1914, gift 2. gang 1878 med Marie Elisabeth Lemming, 1854-1911) og Rebekka Magdalene Brandt (1848-73). Gift 2. gang 12.3.1902 i Nørre Sundby med senere borgerrepræsentant på Frbg. Dagmar Vilhelmine Trojel, født 5.7.1861 i Slesvig, død 1.8.1945 i Vordingborg, d. af premierløjtnant af infanteriet, senere kaptajn Ernst Adolph Emanuel T. (1821-81) og Anna Christine Meyer (1837-1902).

Udnævnelser

R. 1907. DM. 1928.

Ikonografi

Mal. af Marie Holbek ca. 1923. Buste af Gustafson, 1926. Træsnit. Foto.

Bibliografi

J. Vahl: Slægtebog over afkommet af Christjern Nielsen II, hf. 9, 1892. P. B. Grandjean: Stamtavle over P. J. Deichmanns efterkommere, 1905. A. A. Drejer i Andelsbl. XXIX, 1928 233-35. G. Ellbrecht i Tidsskr. for landøkonomi 1928 310-15. H. Appel i Mælkeritid. XLI, 1928 299-302. J. Galle sst. 339-42. C. Bjørn i Erhvervshist. årbog 1968 281-306. - Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig