Bernhard Baunsgaard

Artikelstart

Bernhard Baunsgaard, Bernhard Severin Baunsgaard, 26.1.1918-3.1.1996, politiker. Født i Slagelse (Skt. Mikkel), begravet på Brabrand kgd. B. blev student fra Slagelse højere almenskole 1937 og cand.mag. fra Kbh.s universitet 1947 samt M.A. i pædagogik ved University of Chicago 1962. Han var værnepligtig lærer ved den danske brigades børneskole i Jever 1947-48, adjunkt ved Fredericia gymnasium 1948-64 og rektor for Marselisborg gymnasium 1964-72. Lige fra sine unge år i Slagelse var B. levende interesseret i samfundsforhold og politik og radikal i sin holdning. Han yndede diskussioner og tog gerne yderliggående standpunkter, til tider måske blot for diskussionens skyld. I sine studieår var han særdeles aktiv i foreningsarbejde i Studenterforeningen og som medlem af Studentersamfundets bestyrelse 1945-47. Desuden var han formand for radikale studenter og redaktør af deres blad Liberté. 1951-53 var han næstformand i Radikal ungdoms landsforbund, 1946-60 formand for Fredericiakredsens radikale vælgerforening og 1955-61 medlem af partiets hovedbestyrelse. Ved folketingsvalgene 1953 der gjaldt godkendelse af 1953-grundloven hvis afskaffelse af landstinget, nedsættelse af valgretsalder og grundlovsfæstede parlamentarisme var helt efter B.s hoved, opstilledes han i Fredericiakredsen, men opnåede ikke valg. Han fortsatte som kredsens kandidat til 1964 da han stillede sig i Århuskredsene som han repræsenterede i folketinget 1966-88. Ved siden af sit politiske arbejde tog B. aktiv del i sin stands organisationsarbejde. Han var medstifter af og formand for gymnasieskolens yngre lærere 1958-59 og gjorde en væsentlig indsats for dem i forbindelse med lønningslovene af 1958. Året efter blev han formand for GL, Gymnasieskolernes lærerforening, og sad som formand til han udnævntes til rektor 1964. Han var næstformand i magistrenes arbejdsløshedskasse 1961-65 og medlem af akademikernes samarbejdsudvalg 1961-64. Han var en ihærdig formand, af nogle betragtet som en hård forhandler, og skaffede i disse år med akademikermangel sine medlemmer væsentlige forbedringer i løn og arbejdsvilkår. Fra 1959 sad han en årrække i repræsentantskabet for almindelig investeringsforening og var 1966-86 medlem af bestyrelsen for Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. B. var formand for den radikale folketingsgruppe 1968-70 og partiets repræsentant i radiorådet 1968-74. Navnlig i 1970'erne og 1980'erne har han gjort sig gældende og bemærket i folketingsarbejdet. Han har været utrættelig i at påpege det urimelige i at sociale ydelser gøres afhængige af skattepligtig indkomst der er nedbragt ved afskrivninger eller store fradrag. Han har påpeget at mellemindkomster er hårdest beskattet. Som statsrevisor 1976-82 og igen 1986-90 granskede han nidkært ministres administration. Han forsvarede kulturel frihed mod smålige eller partipolitiske indgreb og han var på vagt over for autoriteternes overgreb mod individet. Han kunne skyde over målet i sine aktioner, men som regel havde han hold på tingene. Hans ungdoms hang til paradokser blev mildnet med alderen. Han kunne stadig være skarp, endog bidsk, i en debat, men et drenget smil kunne også lyse op i alvoren.

Familie

Forældre: lagerforvalter Carl Christian B. (1890-1953) og Elisabeth Nielsen (1896-1964). Gift 21.12.1940 i Kbh. (b.v.) med Anne Bjerg Hansen, født 13.9.1920 i Møgeltønder, død 28.12.1995, d. af boghandler Jens Juel H. (1883-1936) og Karen Bjerg Thomsen (1894-1966). -Bror til Hilmar B.

Ikonografi

Karikatur af Anne-Marie Steen Petersen. Tegn. af Hans Bendix (Fr.borg). Foto.

Bibliografi

Jørgen Thorgaard i Weekendavisen 16.6.1978.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig