Bernhard Schnabel, 17.2 (19.2.).1691-27.5.1754, rektor. Født i Vemmelev, død i Roskilde, begravet sst. (domk.). S. blev student 1707 fra Slagelse og tog 1710 teologisk attestats. 1712 fik han plads på Elers kollegium, fra hvilken tid et par små disputatser af eksegetisk indhold skriver sig, og 1714 drog han ud på en længere udenlandsrejse der førte ham til Tyskland, Holland, Frankrig og England. I Wittenberg boede han i huset hos den ortodokse professor Martin Chladenius, i Paris optrådte han gentagne gange tilskyndet af Ludvig Holberg med ikke ringe frimodighed som disputator mod den berømte pater Casset. Efter at være vendt tilbage til Danmark besørgede han en ny revideret udgave af Hans Svanes oversættelse af Det gamle testamente (udgivet 1719). 1718 blev han rektor i Køge. Skolen her befandt sig ved hans tiltrædelse i en ynkelig tilstand og havde kun to elever, men snart indtrådte en kendelig forandring til det bedre, og efter at S. 1722 havde taget magistergraden, fik han 1726 det større embede som rektor i Roskilde. Også her viste han sig som en fortræffelig skolemand. Kunne end enkelte beklage sig over hans strenghed, er der dog næppe tvivl om at han i høj grad havde sine disciples vel for øje. Da han 1752 havde fået sin lærde søn, Christian S., til "Adjunctus" i rektorembedet, fik han tid til at tilrettelægge håndskrevne hjælpemidler fra sin mangeårige undervisning til udgivelse. Han nåede dog kun at få udsendt en rigt kommenteret udgave af Marcus Wøldikes dogmatiske lærebog Compendium theologiæ theticæ, 1753 (2. udgave 1756).

Familie

Forældre: provst, sognepræst Rasmus S. (død 1727) og Ursula Hansdatter (død 1739). Gift 17.7.1725 i Køge med Sophie Rasmusdatter, født 2.6.1700 i Køge, begr. 15.3.1752 i Roskilde, d. af postmester Rasmus Nielsen (Mule) (i" 1711) og Ingeborg (død 1714).

Bibliografi

Pers. hist. t. 10.r.II, 1935 158. – Jos. Lorck: Fortgesetzte Nachrichten von dem Zustande der Wissenschaften und Künste I, 1759 467–73. J. C. Saxtorph: Memoria Schnabeliorum, 1768 1–13. Esaias Fleischers liv og levnets-beskr., af ham selv skrevet, 1785 13–18. S. N. J. Bloch: Bidrag til Roskilde domskoles hist. I, 1842 = Rosk. skoleprogr. 1842 63–65. Samme i Hist. t. 2.r.V, 1854 467–81. Hist. biogr. saml., udg. Chr. Molbech, 1851 187–91. Anders Petersen i Kirkehist. saml. 5.r.IV, 1907–09 731.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig