Bernt Meier

Bernt Meier, Bernhard Meier, 13.12.1570-24.4.1634, præst, forfatter. Født i Flensburg, død i Kbh., begravet sst. (Petri k.). Efter skolegang i Flensburg studerede M. fra 1591 i Jena hvor han 1594 tog magistergraden, og siden i Tübingen 1599. Han blev 1601 rektor og anden slotspræst i Haderslev, 1607 præst ved Mariakirken sst., 1612 ved Skt. Nikolai kirke i Kiel, og endelig 1616 ved Skt. Petri tyske kirke i Kbh. Her synes M. hurtigt at være faldet godt til, og talmæssigt gik menigheden i hans tid stærkt frem. 1617 fik han tillagt et vikariat og et kanonikat i Roskilde domkapitel. Teologisk var han luthersk ortodoks og stod i mange år på en god fod med denne retnings magtfulde førstemand, Sjællands biskop H. P. Resen. På dennes foranledning oversatte M. et tysk skrift af Johs. Bugenhagen mod bl.a. gendøberne til latin. Oversættelsen udkom 1632, men n.å. måtte biskoppen imidlertid anke over at M. ikke overholdt de danske kirkelove og ovenikøbet lod tyske studenter prædike for sig. Af landemodet blev M. tilsyneladende fradømt sit embede, men det kgl. retterting ændrede dog dette så han slap med at love bedring og lydighed over for ordinansen m.v., i konsistorium give undskyldning til biskoppen og det københavnske præsteskab, og desuden tilbagekalde de upassende udtryk han under sagen havde anvendt om dem. - M. var belæst og litterært interesseret og fandt de københavnske præsters forståelse for humanistiske studier beklagelig ringe. Selv skrev han latinske tragedier som han sendte til bedømmelse hos den ansete filolog G. J. Voss i Leiden. 1621 havde han udgivet sin Lampades, en dramatisering af lignelsen om de kloge og de uforstandige jomfruer i Matt. 25 med indlagte kor; det bevarede nodemateriale i form af 5-6-stemmige satser er enestående som kilde til art og omfang af musiks anvendelse i skolekomedietraditionen, men andre dramatiske arbejder kom ikke længere end til manuskriptet. Stilen her såvel som i en latinsk juleprædiken 1634 er præget af tidens glæde ved sølvalderlatinens forsiringer.

Familie

Forældre: provst, mag. Johann M. (1530-84) og Anna Pepers. Gift 1. gang 7.10.1604 med Botilde Tolners. Gift 2. gang (formentlig) med Agathe Petri, d. af landskriver i Nordstrand Christian P. og Martha Föckel. - Far til Hans M.

Bibliografi

Peder Hansen Resen: Inscriptiones Haffnienses, 1668 219. G. J. Vossii et clarorum virorum ad eum epistolæ, udg. P. Colomesius, Augsburg 1691, appendix 86f. Kirkehist. saml. 2.r.III, 1864-66 137f 145-47 189-93 195; Hans H. Fussing sst. 6.r.II, 1936-38 479f. Sehr, des Vereins für schlesw.-holst. Kirchengesch. 2.r.VII, Kiel 1918-25 452f 455 500. Pers. hist. t. 7.r.VI, 1921 124f. L. Bobé: Die deutsche St. Petri Gemeinde zu Kopenhagen, 1925. Nils Schiorring: Det 16. og 17. årh.s verdslige da. visesang I, 1950 321. Samme: Musikkens hist. i Danm. I, 1977 224f. Jacob Fabricius d.y.s optegn., udg. A.Andersen, 1964 33 159.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig