Broder Wigelsen, Broder (Knud) Brodersen Wigelsen, 29.6.1787-11.9.1867, søofficer. Født i Ålborg, død i Kbh. (Holmens), begravet sst. (Holmens). W. blev volontær kadet 1797, kadet 1799, sekondløjtnant 1804, premierløjtnant 1809, kar. kaptajnløjtnant 1815 og kar. kaptajn 1837. -Han var 1805-06 med letfregatten Diana til Vestindien. 1807-10 var han næstkommanderende i briggen Lougen der var stationeret i Norge, og han deltog 1808 med denne i en kamp med en engelsk orlogsbrig samt i erobringen af den engelske brig Seagull. 1810 fik W. kommandoen over de tre armerede skonnerter Nornen, Valkyrien og Axel Thorsen, med station ved Vardøhus, for at beskytte den finmarske og nordlandske handel. 1811-14 var han chef for en afdeling kanonbåde i Kattegat og erobrede straks den engelske brig Safeguard. Den sidste dag i 1811 beordredes han til at rejse til Rysensten strand i Ringkøbing amt i anledning af den katastrofale stranding juleaften af de to engelske linjeskibe St. George og Defence; han tilså bjærgningen fra vragene og af det indflydte gods og indsendte rapport herom 10.2.1812; s.å. fortsatte han sin kommando over kanonbådene i Kattegat, var her en tid under premierløjtnant J. C. de Falsens fraværelse chef for hele flotillen. Han deltog under de Falsen i den engelske brig Attackes erobring – den blev ladt i stikken af briggen Rangler der flygtede; en i nærheden liggende engelsk fregat Hamadryade kunne intet udrette i denne kanonbådskamp, men måtte endda se på at en lugger samme nat også blev taget af de danske. 1814 stilledes W. à la suite indtil han havde ordnet nogle private affærer. 1815 tog han sin afsked. Derefter deltog han i bestyrelsen af et handelsselskab, oprettet af faderen, men uheldige konjunkturer tilintetgjorde selskabets oprindelig store formue. 1825 blev han kgl. skibsmåler i Kbh., 1832 told- og konsumptionsinspektør sst., 1838 deputeret i Assurancekompagniet, 1844 generalkrigskommissær, og 1844-51 var han toldinspektør i Roskilde; sidstnævnte år blev toldetaten omorganiseret og hans embede nedlagt, hvorefter han flyttede til Kbh. W. var højt agtet for sin redelighed og dygtighed.

Familie

Forældre: justitsråd, stadthauptmand og købmand Hans W. (1754–1813) og Marie Elisabeth Thygesen (1765-1802). Gift 1809 i Norge med Karen Magdalene Fangen, født 30.1.1793 i Kristiansand, død 27.2.1868 i Kbh-(Holmens), d. af kaptajn i det vesterlandske infanteriregiment Johan Wilhelm F. (1768-1820) og Catharina Tobine Thonnesen (født 1775).

Udnævnelser

R. 1811. DM. 1812.

Ikonografi

Pastel, efter denne træsnit af H. P. Hansen, 1873. Foto.

Bibliografi

J. P. With: Danske og norske søheltes bedrifter, 1819. C. F. Wandel: Søkrigen i de da.-no. farvande 1807-14, 1915.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig