C.A. Jørgensen, Carl Adolf Jørgensen, 3.10.1899-14.2.1968, arvelighedsforsker, botaniker. Født i Kbh, begravet Vinderød kgd. J. blev student fra Frederiksberg gymnasium 1918, magister i naturhistorie med botanik som hovedfag 1923 og dr.phil. 1928 på afhandlingen The experimental formation of heteroploid piants in the genus Solanum. Efter en kort tid på landbohøjskolen var han 1924–33 afdelingsbestyrer ved Statens plantepatologiske forsøg. 1933 blev han museumsinspektør ved Botanisk museum og året efter professor i arvelighedslære ved landbohøjskolen. Vinteren 1924 studerede han i Stockholm og somrene 1924–26 ved John Innes Horticultural Institute ved London; han rettede sin opmærksomhed mod kromosomerne som udtryk for planternes arveanlæg og frembragte former af Solanum (natskygge og tomat) med fordoblede og halverede kromosomtal. Resultatet publiceredes bl.a. i disputatsen hvor han gjorde rede for en ny metode til kromosomfordobling, den Winkler-Jørgensenske kallusmetode. J.s arbejde ved Statens plantepatologiske forsøg førte til en lang række arbejder om plantesygdomme og til samleværket Skovtræernes Sygdomme I-II, 1938–39, udg. sammen med C. Ferdinandsen. Som konsulent for klitinspektoratet tog han initiativ til indførelsen af vadegræsset, Spartina townsendii i marsken; arten har ydet store bidrag til landvindingen, men truer tillige den naturlige bevoksning. På Grønland fik han sat et vellykket forsøg i gang med plantning af skov. Samarbejde med Kai Gram og M. Køie førte til afhandlingen De jydske Egekrat og deres Flora. 1944, og med T. W. Böcher til Jyske dværgbuskheder. 1972. I bind V af K. Gram og Knud Jessen: Vilde planter i Norden, 1951 skrev han afsnittene om svampe og alger. Med udgaverne af E. Rostrups flora har han moderniseret den klassiske danske ekskursionsflora der udkom første gang 1860; J. udgav 15. udg. 1935; 19. helt moderniserede udg. 1961 bærer med rette forfatternavnene Rostrup og Jørgensen. – Under 2. verdenskrig deltog J. i arbejdet i modstandsbevægelsen. I de yngre år gik han for at være selvbevidst; af kolleger fra de modne år betegnes han som beskeden og tilbageholdende.

Familie

Forældre: assistent ved Carlsbergbryggerierne Adolf J. (1869–1918) og Kirsten Nielsen (1877–1953). Gift 27.3.1926 i Søllerød med botaniker, mag.scient. Anna Sofie Helms, født 16.8.1901 i Feldborg, død 7.10.1963 i Virum, d. af skovrider, senere professor Johannes H. (1865–1934) og Thyra V. Weismann (1858–1949).

Udnævnelser

R. 1947. R1. 1954.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Carl Christensen: Den danske botaniske lit. 1912–39, 1940 219–22 303. Alfr. Hansen: Den danske botaniske lit. 1940–59, 1963 m. efterfølgende lister i Botanisk tidsskr. (bibliografi). – Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1928 154–56. – Studenterne 1918, 1943. M. Westergaard i Oversigt over vidensk.s selsk.s virksomhed 1967–68 127–39. A. Skovsted i Botanisk t. LXIV, 1969 244–47. Vald. M. Mikkelsen i Den kgl. veterinær- og landbohøjskoles årsskr. 1969 215–19.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig