C.A. Møller, Carl August Møller, 7.3.1889-14.8.1958, ingeniør, direktør i B & W. Født i Hjørring, død i Vedbæk, begravet Hellerup kgd. M. blev student 1907 fra Østersøgades skole, cand. phil. n.å. og 1912 cand. polyt. som bygningsingeniør. Straks efter eksamen fik han ansættelse i F. L. Smidth & Co. Febr. 1922 blev han medlem af bestyrelsen for Skarrehage Molerværk og var her den ledende ved rekonstruktionen. Den store dygtighed hvormed han gennemførte dette arbejde bevirkede, at han aug. s.å. fik overdraget den vigtige post som chefen Poul Larsens tekniske sekretær. Under M.s ledelse blev sekretariatet lidt efter lidt det sted hvor det store overblik over firmaets finansielle forhold og over samtlige fabrikker, der var knyttet til firmaet, fandtes. Da forbindelsen med den amerikanske afdeling der var løsnet under første verdenskrig påny skulle fæstnes og udbygges, var det ligeledes M. der løste denne opgave. 1925 blev han underdirektør, 1932 direktør i firmaet, men kom ikke til at virke længe som sådan, idet han allerede 1933 blev administrerende direktør i Burmeister & Wain. Ved sin fratræden indvalgtes han i bestyrelsen for F. L. Smidths hovedselskab i Kbh. – Den første store opgave i B. & W. var genantagelse af funktionærstaben efter en betydelig reduktion. Først 1935 var direktion og funktionærstab sammensat som ønsket af M. Ordrer på skibe og motorer indløb i stigende tempo, og 1939 var alle værksteder igen fuldt optaget. I disse år var M. meget på rejse for at etablere nye forbindelser og føre forhandlinger bl.a. angående licenskontrakter for motorer. Efterhånden lykkedes det, som forudsat i B. & W.-loven, at opskrive den 1933 til 1 pet. nedskrevne kapital til dens gamle størrelse på 35 mio. kr. (1.7.1952). M. havde tidligere besluttet at tage sin afsked samtidig hermed, og da fremtidsudsigterne var lyse blev resultatet at han trak sig tilbage som direktør fra denne dato. Han blev samtidig bestyrelsens formand. – Da M. forlod stillingen i F. L. Smidth & Co. var han medlem af bestyrelsen for flere nærtstående selskaber, fx The Tunnel Portland Cement Co., Ltd., England, The Building and Insulating Materials Co., England, Dansk Cement Central, A/S Dansk Eternit Fabrik, A/S Danalith, A/S De Danske Betonfabrikker samt Holeby Dieselmotorfabrik. M. var også medlem af Industrirådet og dettes repræsentantskab samt af forretningsudvalget for jern- og metalindustrien. 1937 blev han medlem af Akademiet for de tekniske videnskaber, 1954 dr.techn. h.c.

Familie

Forældre: grosserer Carl August M. (1855-1931) og Kirstine Marie Schibbye (1864-1921). Gift 1. gang 18.12.1914 på Frbg. (Imm.) med Ebba Munk Olsen, født 22.4.1894 i Kbh., død 13.2.1924 sst., d. af assistent i finansministeriet, senere kommunalrevisor i Kbh. Emil O. (1857-1931) og Ulrikka Vilhelmine Munk (1867-1955). Gift 2. gang 22.3.1925 i Haderslev med Karen Gerda Solveig Kraunsøe, født 22.11.1898 i Kolding, død 8.4.1960 på Skt. Lukas stiftelsen, d. af godsekspeditør i Kolding, senere stationsforstander i Odense Eduard K. (1862-1929) og Ellen Marie Sauerbrey (1865-1952).

Udnævnelser

R. 1931. DM. 1937. K2. 1949. K1. 1958.

Ikonografi

Mal. af A. Tørsleff udst. 1951. Foto.

Bibliografi

Povl Drachmann: F. L. Smidth & Co. 1922-32, 1932. Politiken 6.3.1939. G. Dithmer i Ingeniørens ugebl., 1958 nr. 36. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig