C.A. v. Berckentin, Christian August v. Berckentin, 8.12.1694-2.7.1758, lensgreve, gehejmeråd. Født i Mecklenburg, begravet i Kbh. (Holmens k.s. kapel). Efter at have studeret i Kiel trådte v. B. i dansk tjeneste først som kammerjunker hos dronning Louise, siden som diplomat. 1721–22 arbejdede han som envoyé i Stockholm for en tilnærmelse mellem Sverige og Danmark, forflyttedes derfra til den vigtige post i Wien hvor han under vanskelige politiske forhold virkede for Danmarks interesser, bl.a. under de langvarige og besværlige forhandlinger om de plønske og rantzauske arvesager. Han vandt i denne tid ikke ringe anseelse som en nøgtern og forsigtig, erfaren og kundskabsrig diplomat. 1740 blev han kaldt hjem for at afløse Ivar Rosenkrantz som medlem af konseilet. Samtidig blev han l. deputeret for finanserne og direktør i general-landøkonomi- og kommercekollegiet hvor han ved forretnings-delingen 1753 fik overdraget kommercesagerne. 1743 sendtes han som ambassadør til Stockholm for sammen med gesandten oberst G. Grüner at virke for kronprins Frederiks valg til svensk tronfølger. 1745 blev han direktør for De fattiges væsen, 1747 præsident for Det almindelige handelskompagni, var desuden medlem af talrige kommissioner, bl.a. landvæsenskommissionen 1757. 1750–51 fungerede han som oversekretær i Tyske kancelli. I konseilet trådte v. B. noget i skygge for Sigismund Schulin og J. H. E. Bernstorff hvis udenrigspolitiske hovedsynspunkter, deriblandt neutralitetspolitikken som middel til at fremme monarkiets handel og industri han i øvrigt delte, og hvem han 1750 ivrigt arbejdede for at få til Kbh. Til Frederik V stod han i et nærmere personligt forhold end de øvrige medlemmer af konseilet. v. B. nærede levende interesse for kunst og videnskab og protegerede bl.a. J. E. Schlegel, den første af de tyske digtere der slog sig ned i Danmark. Han opførte i Kbh. det nuværende Odd Fellow palæ, i Nordsjælland Kokkedal. – Lensgreve 1750. – Etatsråd 1722. Konferensråd 1727. Kammerherre 1731. Gehejmeråd 1738.

Familie

Forældre: gehejmeråd, amtmand på Gottorp Christian August v. B. til Lütgenhof, Prieschendorf, Kaltenhof og Dassow (1666–1734) og Ida Hedewig v. B. (1673–1738). Gift 9.6.1724 på Hambach i Hessen med Susanna Margrethe v. Boineburg, gen. v. Honstein, født 26.7.1697 i Fredericia, død 24.10.1732 i Lübeck, d. af dansk brigader og kejserlig generalkvartermester Hermann Friedrich v. B., gen. v. H. (død 1703) og Judith Augusta v. Marschalck (død 1729).

Udnævnelser

Hv. R. 1730. L'union Parfaite 1741. Bl. R. 1747.

Ikonografi

Mal. tilskr. Georges Desmarées (Fr.borg). Mal. (Kletkamp). Mal. af J. S. Wahl (Wotersen, identifikationen usikker). Medalje af J. H. Wolff, 1758.

Bibliografi

Bernstorffske papirer, udg. Aage Friis, I–III, 1904–13, især II 48–83. – Danm.s adels årbog XXXVII, 1919 466. Edv. Holm: Danm-Norges hist., 1720–1814 I–III, 1891–98. Aage Friis: Bernstorfferne og Danmark I–II, 1903–19.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig