C.C.J. Asschenfeldt, Christoph Carl Julius Asschenfeldt, 5.3.1792-1.9.1856, superintendent. Født i Kiel, død i Flensborg, begravet sst. Da der var tretten børn i hjemmet tog konferensråd F. C. Jensen i Kbh. 1803 A. til sig, og fire år tilbragte han nu i hovedstaden i den derværende tysktalende højere embedskreds. Fra denne tid mindes han især to barndomsvenner, den senere konferensråd C. L. Kirstein og Holmens provst, dr. Balthasar Münter. Da konferensråd Jensen imidlertid døde måtte han atter tilbage til Kiel hvor hans moder satte ham i handelslære 1807. Efter at have været ved handelen i tre år, blev han af grevinde Rantzau til Seeburg (ved Kiel) hjulpet til 1810–13 at komme i latinskolen i Kiel og derpå til et års ophold i Göttingen. Siden var han huslærer for hendes børn (1815–17) mens han samtidig studerede teologi. Efter 1818 at have taget kandidateksamen i Glückstadt blev han 1819 præst i Windbergen i Ditmarsken. Derfra kaldtes han 1824 til diaconus ved Skt. Nicolai kirke i Flensborg, hvor han 1829 blev hovedpræst. Han hørte til den alvorlige præstetype af Claus Harms' art. Han udgav 1833–50 sammen med bl.a. F. C. F. Callisen Religionsblatt, til hvilket han navnlig leverede mange religiøse poesier; endvidere udgav han Gedichte, 1820, Feierklänge, 1823 og Geistliches Saitenspiel, 1842, tilegnet Caroline Amalie; af hans talrige, ofte for højtklingende salmer har enkelte som Aus irdischem Getümmel fundet optagelse i flere tyske salmebøger men ikke i de slesvigholstenske. 1852 udgav han Bete und arbeite, en samling bibelsprog, vers m.m. der 1865 kom i 7. oplag. 1854 skrev han forord til Grüns oversættelse af C. F. Balslevs lærebog. Medens alle A.s gamle venner 1848–50 sluttede sig til slesvigholstenerne forblev han så godt som ene af den kreds af præster han før havde tilhørt loyal mod Danmark. Han blev derfor 24.3.1850 af regeringskommissærerne konstitueret som provst i Flensborg provsti og 8.4. s.å. som superintendent i den tysktalende del af Slesvig, i hvilken stilling der var forenet med præsteembedet han forblev til 1854 da han ved konstitutionens ophævelse udnævntes til overkonsistorialråd. Imidlertid var han 1853 udnævnt til medlem af det teologiske eksamenskollegium i Flensborg og s. å. til kongevalgt medlem af den slesvigske stænderforsamling.

Familie

Forældre: købmand, kgl. pakhusforvalter Gerhard Johan A. (1748–1811) og Anna Margaretha Hedevig Eckmann (1758–1813). – 21.9.1819 i Schønberg med Maria Juliane Magdalene Schmidt, født 22.11.1791 i Probsteierhagen, død 18.11.1864 i Itzehoe, d. af sognepræst, dr. phil. Johann Georg S. (1763–1820) og Catharina Elisabeth Georgine v. Negelein (1760–1829).

Udnævnelser

R. 1851.

Ikonografi

Mal. (Skt. Nicolai k., Flensborg). Litografi af J. L. v. Motz, 1835.

Bibliografi

F. Barfod: Dansk rigsdagskalender, 1856 124.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig