C.C. Clausen, Claus Christian Clausen, 14.8.1863-14.5.1937, bankdirektør. Født i Marstal, død i Vedbæk, begravet i Kbh. (Vestre). C. kom tidligt i lære, først i købmandsforretninger i Sønderborg og København og siden i Antwerpen. Han blev uddannet inden for korn- og foderstofbranchen der spillede en væsentlig rolle i alle datidens større købmandsforretninger. 1888 etablerede han i København sammen med Franz Georg Kopp korn- og foderstoffirmaet Kopp & C. Kopp døde året efter, og C. fortsatte som eneindehaver firmaet der blev drevet frem til et ganske betydeligt foretagende. Den position C. hurtigt erhvervede sig på kornbørsen førte til en række tillidsposter. Han var 1893-1909 medlem af bedømmelses- og voldgiftsudvalgene for korn- og foderstoffer, 1904-07 handelskyndigt medlem af sø- og handelsretten og i en periode formand for Danske Korn- og Foderstof-Importørers Fællesorganisation og Foreningen af Korn- og Foderstofhandlere på Københavns børs. Da den hidtidige repræsentant for kornbørsen i Grosserer-Societetets Komité, Wm. Th. Malling, 1907 trak sig tilbage indtog C. denne post. Inden for bankkredse havde man lagt mærke til C, og da Albertiaffæren 1908 førte til en svækkelse af Privatbanken og dens prestige samt tilbagetræden af dens førstedirektør, udpegedes C. som "handelskyndigt medlem" af direktionen, men blev i realiteten bankens nye førstedirektør. C. var som bankmand meget forsigtig, men det lykkedes ham i det følgende tiår at genskabe den tillid som Privatbanken fra C. F. Tietgens tid havde nydt. Også efter at være blevet direktør i Privatbanken bevarede C. sin stilling som medlem af Grosserer-Societetets Komité. 1912 blev han dens næstformand og 1915 formand for komiteen og dermed også formand for Den danske Handelsstands Fællesrepræsentation. Hans formandsperiode, 1915-20, faldt i en meget vanskelig tid for dansk handel og industri med de som følge af krigen begrænsede forsyninger. C. havde væsentlig andel i at det gennem forhandlinger ikke mindst med England lykkedes at skaffe varer frem til Danmark. C. deltog således sammen med Alex. Foss i de afsluttende forhandlinger i London om handelsaftalen af 19.11.1915 mellem på den ene side Grosserer-Societetet og Industrirådet og på den anden side den engelske regering. Aftalen sikrede at England ikke lagde hindringer i vejen for den danske import, og gav England garantier mod reeksport af de importerede varer til Tyskland og en række andre lande. Også i afslutningen af lignende aftaler med Tyskland og Frankrig spillede C. en rolle, ligesom han deltog i forhandlinger der med regeringens billigelse blev ført med England, Tyskland, Frankrig og flere andre lande om sager af ikke blot handelsmæssig, men også finansiel interesse for landet. - I sit virke som Grosserer-Societetets formand ydede C. en stor indsats. 1920 trak han sig tilbage for at hellige sig Privatbanken og de talrige aktieselskabsbestyrelser han var medlem af og også i flere tilfælde formand for. Af bestyrelser C. sad i kan eksempelvis nævnes Th. Wessel & Vett (1912-28), Gyldendal (1915-28), KTAS (1915-28), Burmeister & Wain (1916-28) og De danske Sukkerfabrikker (1920-28). C.s arbejdsevne var imidlertid ikke mindst på grund af sygdom svækket, og han evnede ikke med fornøden styrke at kæmpe mod de vanskeligheder som efterkrigstiden stillede Privatbanken overfor. Ved dens sammenbrud 1928 trak han sig tilbage fra direktionen og levede sine sidste år en tilbagetrukken tilværelse.

Familie

Forældre: skibsreder Hans Jacob C. (1830-1915) og Karen Kristine Eriksen (1832-80). -28.5.1890 i Kbh. (Holmens) med Maren Kristine Jensen, født 10.7.1864 i Gerlev, Sorø amt, død 5.5.1930 i Vedbæk, d. af husmand Anders J. (1834-1917) og Christiane Nielsen (1830-91).

Udnævnelser

R. 1909. DM. 1913. K.2 1917. K.1 1920.

Ikonografi

Tegn. af Alfred Schmidt, 1920 (Fr.borg). Mal. af E. Saltoft, 1921 (Grosserer-Societetet). Buste af Kai Nielsen, 1925. Mal. af H. Vedel, ca. 1927. Tegn. af Axel Andreasen (Fr.borg).

Bibliografi

CCC. i Mit hjem IV, 1923 12-14. - Børsen 14.8.1923 og 15.5.1937. Einar Cohn: Privatbanken i Kbh. gennem hundrede år 1857-1957 II, 1958. - Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig