C.C. Lorenzen

C.C. Lorenzen, Christian Claus Lorenzen, 4.3.1829-18.8.1887, præst, forfatter. Født i Vester Sottrup, Sundeved, død i Ålborg, begravet sst. Efter sin konfirmation undervistes L. i fødesognet, optoges på Flensborg latinskole til påske 1850, men blev på grund af krigen dimitteret n.å. privat i Kbh. For at komme til at virke i sin slesvigske hjemstavn afbrød han studierne og overtog 1855 den vigtige post som førstelærer ved den nyoprettede danske garnisonsskole i Slesvig by. N.å. bestod han teologisk embedseksamen i Flensborg og udnævntes s.å. til adjunkt ved domskolen i Slesvig. 1861 kaldtes han til præst i Siversted, Flensborg provsti; her afskedigedes han 1864 af tyskerne. Han virkede derefter som lærer ved Svendborg borgerskole og på Herlufsholm indtil han 1871 blev residerende kapellan ved Frue kirke i Ålborg og sognepræst i Sønder Tranders. Fra 1877 til sin død var han sognepræst ved nævnte kirke i Ålborg. - Det er L.s fortjeneste at mange mundtlige overleveringer, særlig i Sydslesvig, bevaredes og udbredtes. Samtidig foretog han selvstændige og kritiske undersøgelser af kilderne. Af hans frodige forfatterskab må nævnes: Deutsches Lesebuch für die Volksschule und die Unterclassen der höheren Schulen des dänischen Staates, 1858 (3. udg. 1862), Gamle og nye Minder fra Sundeved, 1859, Historisk-topografske Meddelelser om Gottorp Slot, 1875, prædikensamlingen Søn- og Helligdags-Minder, 1876, Rejseskildringer, Fortællinger og Sagn fra Sønderjylland, 1877, de tre historiske fortællinger Hofdamen paa Østerholm, 1885, Carl Gustav i Sønderjylland, 1886 og Ærkebiskoppen af Bremen, 1887 samt en række historiske afhandlinger om Dannevirke, Gottorp, Poppo, Hans den yngre og Slesvig bys historie.

Familie

Forældre: gårdmand Claus L. (1791-1834) og Maren Jørgensen (1793-1857, gift 2. gang 1835 med gårdmand Jørgen Alexandersen, 1801-81). Gift 28.12.1855 i Slesvig med Sophie Marie Margrethe Hoffmann, født 24.9.1831 i Næstved, død 14.12.1914 i Ålborg, d. af Stabstrompeter Johann Christian H. (1807-69) og Kirstine Ottine Lange (1811-78).

Bibliografi

Selvbiografi i Einladungsschr. zur jährl. öffentl. Prüfung der königl. Domschule zu Schleswig 1857 8-12. -August F. Schmidt i Sønderjydske årbøger, 1937 III-22.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig