C.C. Møller (forstander)

Artikelstart

C.C. Møller, Christen Christensen Møller, 4.2.1810-22.9.1890, skoleforstander. Født i Storvorde ved Ålborg, død på Flakkebjerg institut, begravet i Flakkebjerg. M. blev 1829 optaget på Snedsted seminarium efter at have fungeret et par år som hjælpelærer i Gudumlund og Bælum. I seminarietiden blev M., der selv kom fra et kristent hjem, stærkt påvirket både kristent og personligt af seminariets forstander G. P. Brammer med hvem han beholdt kontakten hele livet igennem. M. dimitteredes 1831 og blev derefter lærer ved Anders og Dorthea Stephansens skole for drenge og piger i Ålborg. Da Stephansen 1833 forlod skolen for at oprette et børnehjem for hjemløse børn i Fuirendal overtog M. pigeskolen. Ligesom Stephansen var M. og hans første hustru stærkt optaget af ønsket om at forbedre forholdene for vanskeligt stillede børn og unge. 1835 søgte M. på opfordring forstanderstillingen ved den nyoprettede opdragelsesanstalt til forbedring af "moralsk fordærvede" drenge og unge mænd på Flakkebjerg. Han tiltrådte denne stilling 1836 og beholdt den til sin død. I M.s tid udgik der i alt ca. 1400 drenge fra Flakkebjerg og filialen Landerupgård, oprettet 1867. Kårene i de første år på Flakkebjerg var meget fattige. Skolegangen blev koncentreret til vintermånederne sådan at drengene kunne hjælpe til med gårdens drift i sommerhalvåret. Med hjælp af drengene oparbejdede M. efterhånden gården i så god skik at den i flere retninger blev et mønsterbrug. Det praktiske arbejde i have, landbrug, værksteder og husholdning var et væsentligt led i opdragelsen. Mange drenge blev om sommeren anbragt i tjeneste hos folk i omegnen for også at opdrages "i folket". I de første 20 år var M. alene om undervisningen, hjulpet af sin hustru som forestod husholdningen. Det var M.s hovedtanke at opdragelsesanstalten skulle bygge på hjemmets idé og væsen. Hans kristne livssyn prægede arbejdet, men han var imod al tvang i den religiøse opdragelse. M. opnåede efterhånden stor anerkendelse for sit arbejde. 1846 fik instituttet statstilskud. 1861 fik M. og hans hustru ved lov ret til at oppebære pension fra statskassen. M. var en djærv, kraftig personlighed med sund dømmekraft og med meget lune. Han holdt meget af sine drenge, appellerede altid til deres æresfølelse, men kunne være hård i opdragelsen og sparede ikke på korporlig afstraffelse hvis han fandt dette fornødent. Sine opdragelsestanker udviklede M. i skriftet Om forladte Børns Opdragelse, 1847 der fik en af Pestalozziselskabet udsat pris. 1848 valgtes M. til den grundlovgivende rigsforsamling for Skælskørkredsen, Sorø amt som konservativ. Han opstillede ikke til de efterfølgende rigsdagsvalg. I 30 år var M. ved siden af sin opdragergerning landvæsenskommissær. – Justitsråd 1881.

Familie

Forældre: fæstehusmand og møllebygger Christen Poulsen M. (1774-1827) og Mette Christensdatter (1781-1851). Gift 1. gang 10.4.1833 i Ålborg med Anna Henriette Møller, født 28.2.1804 i Flensborg, død 14.3.1849 i Flakkebjerg, d. af købmand Broder M. (ca. 1778-1846) og Marie Olsen. Gift 2. gang 12.7.1850 med Charlotte Sophie Mygdal, født 16.12.1816 i Kbh. (Frue), død 15.6.1873 i Flakkebjerg, d. af fuldmægtig ved vandkommissionen Christen M. (1777-1841, gift 2. gang 1828 med Karen Marie Hammer, 1796-1836) og Mette Margrethe Fæster (1780-1822).

Udnævnelser

DM. 1846. R. 1861. F. M. 1. 1886.

Ikonografi

Litografi 1862 efter daguerreotypi. Træsnit 1875. Tegn. af P. N. Møller udst. 1880. Træsnit 1884, af C. Poulsen 1886 samt udateret. Buste af Th. Stein, 1886 (Flakkebjerg ungdomshjem). Foto. – Mindetavle på Flakkebjerg kirkes mur.

Bibliografi

Berl. tid. 23.9.1890. Nationaltid. s.d. Zakarias Nielsen i III. tid. 5.10.s.å. Alfr. Hey: C. C. M., "Gamle Møller" fra Flakkebjerg, 1891. Joakim Larsen: Bidrag til den da. folkeskoles hist. 1818-98, 1899. Lærerne og samf., red. C. Poulsen og W. Th. Benthin I, 1913 208 539; IV, 1914 55. Andreas Boje: Vort børne- og ungdomsværn, 1931 24-26. Flakkebjerg ungdomshjem 1836-1936, 1936 9. Holger Horsten: Børneforsorgen i Danm., 1948 161. Viet. Elberling: Rigsdagens medlemmer gennem 100 år II, 1949 65f. – Breve i Kgl. bibl.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig