C.D. Rump, Carl David Godtfred Rump, 9.12.1871-30.5.1940, højesteretsdommer. Født i Kbh. (Helligg.), død i Gentofte, begravet sst. R. blev student 1889 fra Metropolitanskolen og cand.jur. 1895. Efter kortvarig tjeneste som amtsfuldmægtig i Hjørring, herredsfuldmægtig i Børglum hrd. og sagførerfuldmægtig i Kbh. ansattes han 1899 i justitsministeriet og var tillige assistent i overformynderiet. 1909 udnævntes han til fuldmægtig i justitsministeriet og s.å. til assessor i kriminal- og politiretten. Han fungerede 1916–17 som næstformand i sø- og handelsretten og overgik 1917 til landsover- samt hof- og stadsretten. 1923 blev han højesteretsdommer. Som undersøgelsesdommer fik han særlig at gøre med større bedragerisager (Cordosasagen, bankbesvigelser i Ålborg og Roskilde m.v.), og som følge af den autoritet han havde erhvervet på disse områder tilfaldt der ham naturligt formandshvervet i den 1922 nedsatte kommission til undersøgelse af den sammenbrudte landmandsbanks forhold. Mens de bankkyndige medlemmer professor L. V. Birck og bankinspektør, senere nationalbankdirektør H. Green undersøgte de økonomiske forhold, foretog R. den omfattende forundersøgelse mod de sigtede der førte til højesteretsdommen af 29.9.1923. R. var medredaktør af ugeskrift for Retsvæsens domssamling 1918–33 og udgav Realregister til Domssamlingerne i civile Sager 1917–26. Sammen med Eyvind Olrik udgav han 1916 Systematisk Oversigt over Domme i kriminelle Sager 1895–1914, og senere en fortsættelse til 1924. I Tidsskrift for Rettsvidenskap 1939 overtog han meddelelserne fra dansk højesterets praksis. Hans referater og kommentarer til domme udmærker sig ved nøjagtighed og skarpsindighed. R. var medlem af retsplejeudvalget 1928–31 og næstformand i den danske dommerforening 1918–23. Fra 1938 var han formand for livsforsikringsnævnet og skadesforsikringsnævnet.

Familie

Forældre: maler Godtfred R. (1816–80) og Benedicte S. Spang (1835–97). Gift 4.8.1897 i Sandby, Tybjerg hrd., med Astrid Kopp, født 7.1.1869 i Hillerød, død 23.7.1957 i Jægersborg, d. af adjunkt i Hillerød, senere sognepræst i Sandby og Vrangstrup Caspar Martin K. (1829–1914) og Sophie Hedevig Schytte (1836–1903).

Ikonografi

Tegn. af Gerda Ploug Sarp 1922 og 1923. Foto.

Bibliografi

Beretn. om forholdene i den da. landmandsbank, 1924. – Th. Hauch-Fausbøll: Studenterne 1889–1914, 1914 101. Politiken 1.6.1940 og 2.6. s.å. Højesteret 1661–1961 11,1961417.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig