C. E. Fløystrup, Carl Emil Fløystrup, 18.7.1854-20.9.1921, kirkehistoriker. Født i Horsens, død i Kbh., begravet sst. (Ass.). Da F.s forældre 1859 flyttede til Kbh. kom han i det v. Westenske institut hvorfra han blev student 1872. 1883 blev han cand.teol., foretog derpå studierejser til udlandet og gav sig af med undervisning. 1891 blev han lic. (dr.) teol. for en afhandling Den anglokatholske Bevægelse i det nittende Aarhundrede. Tidligt måtte han på grund af svageligt helbred trække sig tilbage fra al praktisk virksomhed, og, velsitueret som han var, levede han alene for sine studier. Hæmmet af sygdom og af en alt for stærk selvkritik producerede F. ikke meget i de senere år. Nævnes kan dog flere småskrifter og afhandlinger både i engelske tidsskrifter og i Theologisk Tidsskrift for den danske Folkekirke hvoraf han var medredaktør 1897-1905, samt en række artikler i Kirkeleksikon for Norden. F. havde et for en dansker på det tidspunkt ret enestående kendskab til engelske kirkeforhold og engelsk kirkehistorie, og de arbejder der foreligger fra hans hånd udmærker sig ved grundighed, alsidig orientering og klar fremstilling. I sin forskning stod F. i høj grad i gæld til engelske teologer og historikere. Han havde en omfattende interesse for samfundsforhold og forståelse for livets konkrete vanskeligheder. I teologisk henseende var han en varm ven af reunionsbestræbelserne mellem de lutherske kirker og den anglikanske. Personlig var F. af en sjældent nobel og opofrende karakter. Et hjerteslag på Det kgl. Biblioteks læsesal gjorde ende på hans flittige forskerliv. – En ældre bror, Anton Fløystrup, født 5.5.1851, død 1.8.1926, blev student 1870, cand.med. 1877 og 1886 dr.med. på en afhandling om kranioklasi. 1884– 88 var han reservelæge på kommunehospitalet, 1891-98 kredslæge i Kbh. og derefter overlæge ved kommunehospitalet indtil han 1903(–1916) blev læge ved forsikringsanstalten Hafnia. Han udgav 1888 Perityflitis og dens Behandling. 1896 konkurrerede han med K. Faber om professoratet i klinisk medicin. Han var medudgiver af Medicinsk Aarsskrift 1890-94 og medredaktør af Ugeskrift for Læger 1893-98. Tit. professor 1905. R. 1913. – En anden bror, Johan Pauli Fløystrup, født 30.10.1855, død 13.6.1929 fulgte i faderens fodspor, tog 1875 havebrugseksamen og oprettede 1880 eget gartneri i Kbh. Han var fra 1910 medlem af Det kgl. haveselskabs bestyrelse, dets sekretær 1917-22. R. 1923.

Familie

Forældre: handelsgartner Carl Gustav F. (1818-1904) og Rasmine Rudkiøbing (1820-76). Ugift.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1891 138f. – J. Oskar Andersen i Teol. t. 4.r. II, 1921 266-72. L. C. Richards sst. 346-48.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig