C.E. Secher

C.E. Secher, Carl Emil Secher, 3.5.1824-29.6.1888, historisk forfatter. Født på Williamsborg, død i Kbh. (Matth.), begravet sst. (Ass.). S. tog skolelærereksamen 1843 og blev 1846 student privat, studerede filologi og tog 1858 magisterkonferens i nordiske sprog. Han var stærkt påvirket af N. M. Petersen og delte hans skandinaviske sympatier; han var 1865 medstifter af nordisk samfund, i sin retskrivning ivrig purist. I mange år virkede han som lærer i svensk og oldnordisk ved kursus for almuelærere. Imidlertid var han 1850 blevet stipendiarius i gehejmearkivet og blev siddende i denne underordnede og slet lønnede stilling til han efter C. F. Wegeners afgang som gehejmearkivar blev assistent i kongerigets arkiv 1883. Han var en usædvanlig flittig mand, og hans stilling gav ham adgang til kilder der dengang var vanskeligere tilgængelige for ikke-arkivfolk end nu. Han samlede et stort og broget materiale til dansk historie og udnyttede det i en mængde artikler og afhandlinger i aviser, tidsskrifter og leksikalske værker samt i adskillige selvstændige bøger. Hovedarbejderne er teksten til F. Richardts Prospecter af danske Herregaarde IX-XX (1857–68; teksten til de første otte bind af Tyge Becker) og Danmark i ældre og nyere Tid I-III, 1874–76 der behandler Kbh.s og en række købstæders herregårdes historie og giver en oversigt over samfundslivet og sæderne i Danmark. Et stort stof er samlet her, men uoverskueligt og ujævnt behandlet, og arbejdet skæmmes af S.s rent monomane aversion mod enevældens konger. Noget mindre skarpt træder disse ulemper frem i S.s bidrag til den af J. T. A. Tang ledede fortsættelse af L. C. Müllers Danmarkshistorie hvori han skrev det meste af 6. bind, Danmark-Norge under Enevælden, 1884. S. påbegyndte 1852 en udgave af Paulus Helies samlede skrifter, men den strandede med 1. bind 1855; derimod besørgede han 1867–72 2. udg. af N. M. Petersens Bidrag til den danske Literaturs Historie I-V.

Familie

Forældre: regimentskvartermester, godsejer, senere told- og konsumtionsunderbetjent i Helsingør Jeremias Müller S. (1776–1836) og Margrethe Agnete Grotum Secher (1785–1871). Gift 24.12.1858 i Kbh. (Trin.) med Bøye Line Kirstine Rasch, født 10.3.1825 i Kbh. (Trin.), død 5.12.1908 på Frbg., d. af kopist i rentekammeret Bøye R. (ca. 1775–1825) og Sophie Frederikke Lundstrøm.

Bibliografi

Selvbiografi i V. A. Secher: Medd. om slægten Secher (Siker) 2. udg., 1939 324–27. – A. Thiset i Fra arkiv og museum 2. serie I, 1916–25 58f.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig