C.F. Grove, Carl Frederik Grove, 26.12.1822-26.1.1883, fyringeniør. Født i Kbh. (Holmens), død sst., begravet sst. (Holmens). G. tog polyteknisk adgangseksamen 1840 og blev 1844 polyteknisk kandidat i anvendt naturvidenskab. Efter en studierejse i udlandet på det Reiersenske fond ansattes han som assistent på det kgl. sejldugsvæveri på orlogsværftet. I den første slesvigske krig deltog han som frivillig og gjorde juli 1848-marts 1849 tjeneste som sekondløjtnant i infanteriets krigsreserve. 1850 blev han teknisk konsulent for fyrvæsenet, en stilling der ved kgl. bestalling 1852 ændredes til fyrvæsenets inspektør og ingeniør. 1852-53 foretog han en længere studierejse til England, Holland og Frankrig. 1853-54 samt 1857 og 1861 var G. medlem af en af marineministeriet nedsat kommission til udarbejdelse af "Forslag til en fuldstændig og hensigtsmæssig Belysning af det danske Monarkis Farvande, saavel til Vejledning for Skibsfarten i Almindelighed som til Sikkerhed for Postruterne". Kommissionsarbejdet resulterede i forslag om indførelse af linsefyr de fleste steder, dog med bibeholdelse af sideral- eller parabolske spejle i enkelte mindre fyr, samt forslag om oprettelse af en række nye fyr med fyrbygninger og funktionærboliger. 1858 beordredes G. til at fremsætte forslag til signalstationer for is i Kattegat, og s.å. blev Skagens fyr indrettet som den første danske issignalstation. 1859 fik G. ny bestalling som fyringeniør og ledede herefter også projektering og udførelse af nybygninger. 1874-83 var han medlem af den af indenrigsministeriet nedsatte kystsikringskommission vedrørende Jyllands vestkyst; 1874 blev han medlem af kommissionen angående flådens lanternevæsen. 1877-83 var G. borgerrepræsentant i Kbh. i hvilken egenskab han særlig interesserede sig for havnespørgsmål. I G.s tid oprettedes i alt 32 nye fyr, deriblandt Hirtshals, Bovbjerg, Dueodde og Nordre Røse, og elleve tågesignalstationer. Foruden som fyrtekniker har G. virket som vandbygningsingeniør; han har bygget havnene ved Hesnæs, Bandholm, Hirtsholm og Christiansø samt høfder på Jyllands vestkyst og Falsters sydkyst. I tidsskriftet Idé og Virkelighed 1869 skrev han den første sammenfattende fremstilling af dansk fyrvæsens udvikling. 1850 fik han den Classenske præmie for en af Videnskabernes selskab udsat prisopgave om et indenlandsk råprodukt der egner sig til at grunde en produktion, som han havde besvaret med en afhandling om hørren. – Også broderen Emanuel Rasmus Grove, født 8.11.1812, død 18.5.1871, blev ingeniør (cand. 1833) og var 1832-48 ansat ved orlogs-værftets sejldugsvæveri. 1850 konstitueredes han som vandbygningsingeniør for hertugdømmerne og digeinspektør. 1854 blev han vandbygningsdirektør og byggede bl.a. slusen ved Husum. Efter 1864 virkede han som privat ingeniør i Kbh. Kammerråd 1856. R. 1851.

Familie

Forældre: premierløjtnant, senere kaptajn i flåden Johan Christian G. (1789-1834) og Wenniche Garmann (1792-1849). Gift 3.4.1855 i Kbh. (Holmens) med Cecilie Hermandine Johnsen, født 24.3.1837 i Rønne, død 11.3.1909 i Kbh., d. af købmand, skibsreder, senere engelsk vicekonsul Peter J. (1786-1850) og Maren Kirstine Sonne (1801-82). -Bror til Hans Herman G.

Udnævnelser

(C.F.G.) R. 1862. DM. 1877.

Ikonografi

Foto. – Mindesten på Bovbjerg, 1922.

Bibliografi

V. A. Secher i Saml. til jydsk hist og top. 3.r. II, 1899-1900 330. E. Blytmann og R. Fjeldborg: Det kgl. da. fyrvæsen 1560-1927, 1927.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig