C.F. Jarl, Carl Frederik (Frits) Jarl, 1.8.1872-25.1.1951, ingeniør, industrileder. Født i Kbh. (døbt i Tårbæk kapel), død i Birkerød, begravet Tårbæk kgd. J. blev student 1890 fra Metropolitanskolen og 1895 polyteknisk kandidat som kemiker. Efter eksamen ansattes han ved den af faderen og G. A. Hagemann drevne fabrik Øresunds chemiske Fabriker der beskæftigede sig med at oparbejde kryolit. 1897–98 var han på studierejse i USA. 1902–11 var han direktør for nævnte fabrik som 1902 blev omdannet til et aktieselskab og 1912 blev kommanditselskab med J. som ansvarlig indehaver. 1943 gendannedes aktieselskabet med J. som formand for bestyrelsen og administrerende direktør hvilket han var til sin død. Fra 1940 virkede selskabet som holdingselskab, idet der dannedes et nyt selskab: Kryolitselskabet Øresund A/S med J. som direktør til 1948.

1908–36 var J. medlem af bestyrelsen for G. A. Hagemanns kollegium, 1909–33 af bestyrelsen for Burmeister & Wain, 1928–33 formand. 1909–16 var han medlem af bestyrelsen for Burmeister & Wains Eksportkompagni, 1910–15 af bestyrelsen for Dansk ingeniørforening. 1911 blev han medlem af Industriforeningens repræsentantskab og af Industrirådet, var dettes næstformand 1923–27 og formand for dets eksportudvalg 1915–21. J., der under første verdenskrig udførte et meget betydeligt arbejde inden for Industrirådet, bl.a. som formand for smøreolieudvalget, fedtstofudvalget og sæbeudvalget, medlem af Erhvervenes Fællesudvalg og Industrirådets studiekommission har desuden udfyldt en række andre hverv inden for industrien. 1942 blev han medlem af Akademiet for de tekniske videnskaber og s.å. medlem af kommissionen for videnskabelige undersøgelser i Grønland. J., hvis hele personlighed og gerning prægedes af hans forbindelse med C. F. Tietgens og Hagemanns kreds ledede den danske kryolitindustri med både teknisk og merkantil dygtighed, og han skrev dens historie i jubilæumsskriftet Fabriken Øresund 1859–1909, 1909. Han har desuden ydet et betydeligt filantropisk arbejde, bl.a. som medlem af den engelske Røde kors komité og har selv stiftet C. F. Jarls industrifond hvis renter årligt uddeles af Industrirådet samtidig med renterne af Alex. Foss Industrifond. – Broderen Viggo Hieronymus Jarl, født 28.11.1879, død 23.3.1965, uddannedes som billedhugger hos bl.a. A. Bundgaard og St. Sinding, samt i Rom og Paris. Han debuterede 1900 på Charlottenborg og var fra 1904 medlem af Den frie udstilling. Indtil han 1925 flyttede til Cannes var han bosat i Paris og deltog aktivt i fransk kunstliv.

Familie

Forældre: ingeniør, fabrikejer, senere konferensråd Vilhelm Jørgensen (1844–1925) og Anna Plenge (1848–1936). Navneforandring 22.3.1901. Gift 1. gang 15.8.1901 i Børglum med Gunild Frederikke Rottbøl, født 28.9.1881 på Christiansdal, død 20.11.1973 i Helsingør (gift 2. gang 1916 med premierløjtnant, senere oberstløjtnant Otto Berg, 1873–1947), d. af landstingsmand, senere minister, godsejer Chr. R. (1854–1928) og Vilhelmine F. R. Nyebølle (1859–1925). Ægteskabet opløst 1915. Gift 2. gang 9.1.1916 på Frbg. (Marcusk.) med Sophie (Nanni) Wilhjelm, født 8.3.1895 i Firenze, død 31.10.1970 i Hellerup, d. af kunstmaler Johannes W. (1868–1938) og Johanne Marie Munk v. Klöcker (1870–1951).

Udnævnelser

(C. F. J.) R. 1909. DM. 1920. K.2 1929. K.1 1942.

Ikonografi

Mal. af H. Siegumfeldt, 1880. Afbildet på P. S. Krøyers mal. Industriens mænd, 1904(Fr.borg). Foto.

Bibliografi

Th. Hauch-Fausbøll i Pers.hist. saml. I, 1900–07 531. Studenterne fra 1890, 1915. Industrirådets 25-års jubilæum, 1935 23. Henry Tuxen i Ingeniøren, 1951 335f. Billedhuggeren V. J. 1879–1959, red. Mog. Lebech, 1959. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig