C. J. Fogh, Carl Johan Fogh, 8.12.1824-16.1.1879, lærer, naturvidenskabelig forfatter. Født i Ålborg, død i Kbh. (Helligg.), begravet sst. (Ass.). F. blev student 1842 fra Nykøbing F. og 1850 magister i naturhistorie. 1854 blev han timelærer ved Metropolitanskolen, 1856 adjunkt og 1860 overlærer sst. 1858-69 var han desuden docent i jordbundslære ved landbohøjskolen. Som student var han huslærer hos en familie der om sommeren opholdt sig på Møn, og her vaktes hans interesse for naturstudiet, særlig det geologiske studium. Han fortsatte dette som amanuensis ved Mineralogisk museum under G. Forchhammers ledelse (1850); foruden denne fik plantegeografen J. Fr. Schouw betydning for ham. S.å. vandt han universitetets guldmedalje for en afhandling om Møns geologi. 1851-53 var han huslærer hos en dansk familie i staten New York og benyttede sit ophold til at sætte sig ind i Amerikas skoleforhold. De frie og store forhold i Amerika havde megen indflydelse på hans åndelige udvikling. Resultatet af hans iagttagelser derovre foreligger i en pjece som han udgav 1854, Et Par Ord om Friskolen i Amerika og den danske Folkeskole. Den vakte opmærksomhed, og s.å. blev F. med offentlig understøttelse sendt til den internationale skoleudstilling i London, bl.a. for at gøre sig bekendt med folkeundervisningen i England og Irland. Denne beskrev han i to skrifter 1855. I den debat der i de følgende år førtes om den lærde skoles omformning deltog F. med iver. Han var en af de tidligste talsmænd herhjemme for en organisk forbindelse mellem almueskolen og den lærde skole ved oprettelse af en "mellemskole" (Et Indlæg i Skolesagen, 1860). På denne baggrund anmodede kirke- og undervisningsministeriet ham 1876 om at udarbejde et uddrag af en række erklæringer om en forbindelse mellem almueskolen og den lærde skole der var indsendt fra en række skolefolk på ministeriets opfordring. Uddragene og den sammentrængte oversigt over synspunkterne er trykt i A. C. P. Lindes Meddelelser ang. det lærde Skolevæsen, 1884 1-86.

I sine forslag til forbedring af folkeskolen var han påvirket af amerikanske, delvis også af engelske, erfaringer. Han anbefalede at erstatte det gejstlige tilsyn med et pædagogisk, at give hjemstavnsundervisning som grundlag for den videregående geografiundervisning, at indføre sløjd og havedyrkning som skolefag samt matematik og naturvidenskab, især i deres anvendelse i det praktiske liv, at henlægge religionsundervisningen til kirken og hjemmet. Han gjorde sig endvidere til talsmand for en forbedret seminarieundervisning. F. var med til at grundlægge det fortrinlige Tidsskrift for populaire Fremstillinger af Naturvidenskaberne hvis medredaktør han var 1854-79. Hans hovedfag var geografi og geologi, og han har skrevet et par mindre, videnskabelige geologiske arbejder. Hans hovedværk er den populære lærebog Geologiens Hovedsætninger, 1874. – F. var anset som en fremragende lærer, en ualmindelig fin personlighed og en dygtig og klar underviser der i høj grad forstod at vinde sine elevers hengivenhed for sig selv og interesse for sine fag. Han døde kort før han ved universitetets firehundredårsfest skulle have været udnævnt til æresdoktor. Venner og tidligere elever oprettede et legat ved Metropolitanskolen til minde om ham.

Familie

Forældre: adjunkt, senere sognepræst, sidst i Nykøbing F., Hector Frederik Janson F. (1796-1861) og Frederikke Marie Louise Kall (1793-1854). Ugift.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Metropolitanskolens progr. 1855. Den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1858-1908. Festskr., 1908. C. A. S. Dalberg og P. M. Plum: Metropolitanskolen gennem 700 år, 1916. Hakon Jørgensen i Folkeskolen XLIX, 1932 458-60. E. Reumert: Fra livet og theatret I,1930.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig