C.M.T. Cold

C.M.T. Cold, Christian Magdalus Thestrup Cold, 9.2.1754-13.1.1826, jurist. Født i Sorø, død i Kbh. (Helligg.), begravet sst. (Ass.). C. blev student 1769, privat dimitteret, studerede først teologi, senere jura, cand. jur. 1781, s. å. prokurator ved hof- og stadsretten. 1788 professor ved Kbh.s univ. efter konkurrence med J. J. Gudenrath og J. F. W. Schlegel, 1790 dr. jur. med dissertationen de salario tutorum ex jure Danico-Norvegico veteri et hodierno (om værgers vederlag efter ældre dansk-norsk ret og i dag), 1794 politimester i Kbh., 1799 deputeret i Danske kancelli og tillige chef for 2. departement, 1. deputeret 1804 og tillige chef for 1. departement til 1810, fungerende generalprokurør 1804-25, medlem af karantænedirektionen 1804, af pensionskassedirektionen 1812, af den ekstraordinære ftnanskommission 1813, kongevalgt direktør i Kjøbenhavns Brandforsikring 1807, medlem af den Arnamagnæanske kommission 1804 og ekstraordinær assessor i højesteret 1790-1825. Hverken som universitetslærer eller forfatter har C. efterladt sig spor af varig betydning - foruden nogle festtaler og disputatser har han kun offentliggjort universitetsprogrammet fra 1792 De decimarum prædialium præstatione (om erlæggelse af tiende af jord) - men han var typen på enevældens pligttro og kundskabsrige embedsmand hvis interesser i øvrigt også omfattede andet og mere end det rent faglige, således æstetikken. Han synes således at have spillet en fremtrædende rolle i kredsen omkring K. L. Rahbek, og i striden om "Freias Alter" påberåber Oehlenschläger sig en privat udtalelse fra C. som argument imod stykkets forkastelse. I Det kgl. biblioteks manuskriptsamling findes en af C. 1783 i Det juridisk-praktiske selskab holdt tale i anledning af Danske lovs hundredeårsdag. - Etatsråd 1799.

Familie

Forældre: overhofretsjustitiarius I. A. C. (1716-61) og Magdalene Thestrup (1732-54). Gift 1. gang 11.2.1781 i Kbh. (Petri) med Berta Nissen, født 2.3.1760 sst. (Petri), død 5.4.1791 sst. (Helligg.), d. af kræmmer Johan Adolph N. (1722-75) og Frederikke Margrethe Brandt (ca. 1734-87). Gift 2. gang 18.11.1791 i Tårnby med Anne Marie Elisabeth Fabricius, født 14.11.1773 i Kbh. (Helligg.), død 15.2.1839 sst. (Helligg.), d. af generaladministrator, senere etatsråd Christian Albrecht F. (1734-1815) og Anne B. E. Henneberg (1742-78).

Udnævnelser

R. 1809. K. 1811. DM. 1815. S.K. 1817.

Ikonografi

Silhouet af Weitlandt (Kgl. bibl.). Mal., angivelig af C. Hornemann (Politigården, Kbh.), kopi efter dette i pastel.

Bibliografi

Selvbiogr. i Solennia academica, 1790 14f. - K. L. Rahbek: Erindr, af mit liv I-V, 1824-29. Kbh.s brandforsikring 1731-1911, 1913. Breve fra og til Adam Oehlenschläger 1809-1829 I, 1953 nr. 513, jfr. IV, 1968 167 m. henv. Højesteret 1661-1961 II, 1961 436 439.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig