C.M. Winther, Christian Michael Winther, 26.2.1780-20.7.1868, arkivar. Født i Kbh. (Nic), død sst. (Helligg.), begravet sst. (Ass.). Om W.s barndom og ungdom vides ikke andet end at han er vokset op på Færøerne. 1805-06 siges han at have været skriver på herregården Kølbygård i Thisted amt hos kammerherre Frederik Berregaard. 1806 kom han til Kbh. hvor han n.å. bestod dansk juridisk eksamen. I sept. 1807 stod han under bombardementet i studenterkorpset hvor han gjorde tjeneste i alt ti år. Okt. 1808 indtrådte han som volontær i rådstuens 2. sekretariat hvor han n.å. blev kopist og 1816 fuldmægtig. Han karakteriseres af sine foresatte som "arbejdsvant, ung og rask", fuldt fortrolig med arbejdet i magistraturen hvor han altid havde udmærket sig ved "orden, flid og påpassenhed". Da tvillingembedet som ældste fuldmægtig under magistraten og "archivarius" ved rådstuen efter arkivar Jens Sørensen Wissings død i april 1817 ved kgl. resolution af 26.7.s.å. deltes i to, idet der oprettedes et særskilt embede som rådstuearkivar (fra 1.4.1936: stadsarkivar), blev W. den første indehaver af dette. Som rådstuearkivar fungerede han i henved 51 år. Han måtte så at sige organisere arkivet fra nyt af efter flytningen til det nye råd- og domhus 1815, sørge for anskaffelsen af de fornødne reoler og foretage en omordning og nyopstilling af arkivalierne. Efter sagens natur kunne han ikke kende proveniensprincippet, og hans "archiv-nr."-ordning har for længst måttet opgives; men han bevarede gennem hele sin lange arbejdsdag rådstuearkivet "i så streng en orden som den stadig tiltagende knaphed i plads tillod" (Oluf Nielsen). Ifølge dennes erindringer skal W. have holdt skrivestue i arkivet som juridisk konsulent for bønder der havde stade på torvet udenfor og ved denne virksomhed lagt mange penge op. – Ved at knytte sin søn, krigssekretær, cand. jur. Frederik Wilhelm Winther (1810-95) til arkivet (1837-68) håbede W. at kunne sikre ham rådstuearkivarembedet efter sin død; hans efterfølger blev dog den langt bedre kvalificerede Oluf Nielsen.

Familie

Forældre: lærer ved Det kgl. opfostringshus, cand.teol., senere sognepræst til Syd-Streymoy præstegæld Rasmus Jørgen Christiansen W. (1749-99) og El(i)se Marie Bentzen (1750-1827). Gift 9.7.1809 i Kbh. (Holmens) med Anne Cathrine Steensen, født 2.2.1781 i Larvik i Norge, død 29.4.1845 i Kbh. (Helligg.).

Ikonografi

Silhouet.

Bibliografi

Præsten i Ørbæk Rasmus Pedersen Winthers beretn. om sin slægt og sit liv, udg. Axel Kofod, 1934 15f. Oluf Nielsen i Danske saml. IV, 1868-69 247f. Samme i Fra Ribe amt VII, 1928-31 655-57. Fl. Dahl i Hist. medd. om Kbh. 3. r. V, 1942-43 43-47. Kbh.s stadsark. Oversigt og vejledn., 1974 10 12.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig