C. O. Dumreicher, Carl Otto Dumreicher, 15.5.1799-7.1.1875, overappellationsretspræsident. Født i Slesvig, død i Kiel, begravet sst. D. tog juridisk eksamen på Gottorp 1821 og blev 1826 kancellist i det slesvig-holsten-lauenborgske kancelli; 1828 avancerede han til kontorchef for 2. sekretariatskontor, blev 1833 assessor og 1835 deputeret i kancelliet. D. var tillige medlem af direktionen for den alm. pensionskasse 1840 og medlem af direktionen for den alm. enkekasse 1842. S.å. blev han 1. deputeret i kancelliet. I politisk henseende tilhørte han helstatsmændene, og skønt han afskedigedes af kancellitjenesten 1848 forblev han i Kbh. På F. Tillischs foranledning blev han aug. 1849 departementschef under den blandede bestyrelseskommission for Slesvig indtil dennes ophør 1850. I de følgende år var D. i Kbh. og havde umiddelbart referat til kongen i de holsten-lauenborgske kabinetssager indtil han 1853 udnævntes til amtmand over Reinbeck, Trittau og Tremsbuttel samt til intendant for domænegodserne Wandsbeck og Wellingsbüttel. 1855 blev D. præsident for den holsten-lauenborgske overappellationsret og forblev i denne stilling (afskediget af dansk statstjeneste 1864) til domstolene organiseredes efter preussisk mønster 1867. – Kancellisekretær 1828. Kancelliråd 1830. Justitsråd 1831. Etatsråd 1835. Konferensråd 1843. Preussisk virkelig gehejmeråd 1868.

Familie

Forældre: borgmester i Slesvig, senere etatsråd Johann Conrad D. (1764-1845, gift 1. gang 1789 med Anne Marie Wilhelmine Otte, 1761-90 el. 91, gift 3. gang 1803 med Sophie Hedvig Maria Krück, død tidligst 1810, gift 4. gang med Epiphania (Fanny) Dorothea Adamine Küster, ca. 1780-1850) og Anna Catharina Friderici (1774-1803). Ugift.

Udnævnelser

R. 1836. DM. 1840. K. 1846. S.K. 1856.

Ikonografi

Foto.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig