C. F. Drechsel

C. F. Drechsel, Christian Frederik (Frits) Drechsel, 1.4.1854-2.3.1927, søofficer, havnekaptajn. Født i Nakskov, død i Kbh., urne på Bispebjerg kgd. D. blev kadet 1870, sekondløjtnant 1874, premierløjtnant 1876, kaptajn 1889, gik uden for nummer 1895 og var havnekaptajn i Kbh. 1896-1914. Han afgik fra marinen 1906, blev kar. kommandør s.å. 1874-87 havde han forskellige udkommandoer såvel til Vestindien som til Island og Færøerne. 1888 og 1889 var D. fører af skoleskibet Georg Stage. D.s væsentligste indsats ligger på fiskeriernes og fiskeriundersøgelsernes område. Hans interesse herfor vaktes allerede, mens han 1883-86 var chef for fiskeriinspektionen inden for Skagen. Han udvirkede at en yngre zoolog, C. G. Joh. Petersen, kom om bord på inspektionsskibet for at udføre havundersøgelser; resultaterne heraf er samlede i det vigtige værk Det videnskabelige Udbytte af Kanonbaaden Hauchs Togter, 1893 (udg. C. G. Joh. Petersen). Det var ligeledes på D.s initiativ, at Dansk biologisk station, med dr. Petersen som leder, blev oprettet 1889 med det formål at drive praktiskvidenskabelige fiskeriundersøgelser. 1887-1901 var D. regeringens konsulent i fiskerisager, og han indlagde sig stor fortjeneste ved at indsamle dansk fiskeristatistik der publiceredes i de årlige "Fiskeri-Beretninger". De første atten bind (1888/89-1905/06) udgaves af D. Fra 1902 var han delegeret for Danmark i rådet for de internationale havundersøgelser og fra 1908 til sin død var han generalsekretær inden for denne sammenslutning hvis hovedkontor er i Kbh., og hvor han ved sine sprogkundskaber og organisatoriske evner udførte et stort arbejde. 1908-25 var han formand i den danske kommission for havundersøgelser. Han udgav Oversigt over vore Saltvandsfiskerier, 1890, et for sin tid fortrinligt værk, samt flere mindre artikler om havforskning. Han var 1890-96 kongevalgt medlem af Kbh.s havneråd. D. var tillige virksom for oprettelsen af skandinaviske sømandshjem i fremmede havne.

Familie

Forældre: toldinspektør, senere birkedommer, etatsråd Georg Wilhelm Louis D. (1814-89) og Charlotte Elisabeth Posselt (1824-1916). Gift 10.6.1881 i Kbh. (Holmens) med Anna Rebecca Bille, født 3.4.1860 i Kbh. (Frue), død 30.4.1940 i Kbh., d. af redaktør C. St. A.B. (1828-98) og Louise Mogensine Ipsen (1841-1926).

Udnævnelser

R. 1890. DM. 1899. K2. 1907. K1. 1914.

Ikonografi

Mal. af Hans Henningsen, 1918. Klippet silhouet (Fr.borg).

Bibliografi

C. F. D.: Kortfattet fremstilling af min virksomhed i fiskeriernes tjeneste 1883-1907, 1907. Nogle erindr, fra mine første togter til søs i Under dannebrog VI, 1918 38-42. – III. tid. 4.1.1914. Th. Topsøe-Jensen i Tidsskr. for søvæsen, 1927 236-38. H. G. Maurice i Conseil permanent international pour l'exploration de la mer. Rapports et procésverbaux XLVII, 1928 25f. Th. Hauch-Fausbøll i Berl. tid. 1.12.1932. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig