C. Wienberg

Artikelstart

C. Wienberg, Christian Peder Wienberg, 14.3.1819-7.6.1901, murermester. Født i Helsingør, død i Kbh., begravet sst. (Ass.). Efter endt skolegang kom W. i murerlære og fik 1841, kun 22 år gammel, myndighedsbevilling for at kunne nedsætte sig som murermester i Nakskov hvor han hurtigt gjorde sig gældende. Han byggede herregårde, restaurerede kirker, opførte fyrtårne og forpagtede en tid Holmegårds teglværk. 1866 flyttede han til Kbh. hvor han, der på et tidligere tidspunkt var trådt i forbindelse med F. Meldahl, fik en række store byggeforetagender overdraget, bl.a. Fr.borg slots genopførelse, havnevæsenets bygning ved toldboden, kunstudstillingsbygningen på Charlottenborg, kunstmuseet og Marmorkirken. Til opførelsen af fyrtårne havde han et særligt kendskab, og han opførte i alt atten sådanne. Tillige drev han betydelige stenhuggerier på Bornholm og Öland. 1875 indvalgtes han i Industriforeningens repræsentantskab, og 1881-96 var han medlem af bestyrelsen, ligesom han en overgang var formand for lærlingeforeningens repræsentantskab. Også i det kommunalpolitiske liv fik W. lejlighed til at deltage, idet han 1876-83 sad i borgerrepræsentationen.

Familie

Forældre: styrmand Friederich Petersen og Ane Kirstine Madsen (ca. 1797-1867, gift 1821 med murersvend Svend Mathiesen W., ca. 1793-1848). Gift 9.6.1843 i Nakskov med Martine Samueline Sophie Abildgaard, født 11.11.1821 i Nakskov, død 5.2.1898 i Kbh., d. af kornkøbmand Christian Ludvig Leopold A. (ca. 1790-1839) og Constance Margrethe Sophie Christensen (ca. 1792-1864, gift 2. gang 1844 med mægler Jochum Rosendahl Holm, ca. 1780-1846, gift 1. gang med Anne Constance Szybrowsky, ca. 1782-1842).

Ikonografi

Mal. af C. C. Andersen (Fr.borg). Litografi af I. W. Tegner, 1884. Foto (Fr.borg).

Bibliografi

Erik Schiødte i III. tid. 21.6.1891. Sst. 16.6.1901. F. Engsig-Karup: Foren, til lærlinges uddannelse, 1899. Architekten III, 1900-01 243. C. Nyrop i Tidsskr. for industri II, 1901 142-44. Berl. aften 7.6.1901.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig