C. Withusen, Carl David Withusen, 16.8.1822-19.9.1874, kirurg. C. Withusen blev student 1840 fra Metropolitanskolen, tog 1847 lægeeksamen og var kandidat hos overkirurg S.A.V. Stein ved Frederiks hospital. Under krigen var han skibslæge 1848, overskibslæge 1849. Efter kandidattjeneste 1848-52 ved Frederiks hospital studerede han n.å. kirurgi i Frankrig og England hvorom han berettede i Noticer fra et Ophold i Paris (Bibliothek for Læger, 1853). 1853 var han koleralæge i Kbh. og 1853-55 reservekirurg ved Frederiks hospital hos Stein og A. Buntzen; 1854 konkurrerede han uden held med den meget overlegne M.H. Saxtorph til lektoratet i kirurgisk patologi (afhandlingen Hvilken Betydning har Beenbetændelsen for den chirurgiske Pathologi?). 1856-60 var C. Withusen Withusen distriktslæge i Kbh. og samtidig prosector chirurgiæ hos Stein ved professoratet i operationslære hvorpå han 1860-63 blev reservekirurg hos den fortræffelige kirurg S.E. Larsen på Almindelig hospital i Amaliegade.

C. Withusen, der vel ikke var i besiddelse af faderens begavelse, men flittigt og hæderligt stræbte efter at erhverve sig en grundig kirurgisk viden udnævntes da S. E. Larsen tog sin afsked 1863, til overkirurg ved det nye kommunehospitals afd. I hvor han ved sin besindige grundighed og solide dygtighed gjorde god fyldest på den som følge af den slesvigske krig kort efter oprettelsen stærkt overbelagte afdeling. Han indførte således den af ham konstruerede skorstenskanyle, et fremskridt ved efterbehandlingen af tracheomerede patienter. Allerede efter fire års virksomhed ramtes C. Withusen efter en vanskelig operation af et slagtilfælde så han 1868 måtte søge sin afsked. S.å. udnævntes han til tit. professor. Endnu et par år efter kunne han passe nogen privatpraksis, men måtte snart give op. C. Withusens litterære arbejder indskrænker sig til kasuistiske tidsskriftmeddelelser.

Familie

C. Withusen blev født i København (Garn.), døde sst. (Holmens) og blev begravet sst. (Holmens).

Forældre: overkirurg, senere professor, konferensråd C.C. Withusen (1778-1853) og Marie S. J. Watt (1798-1875). Gift 1. gang 11.12.1858 i Kbh. (Holmens) med Gustava Sophie Francke, født 25.6.1837 i Kbh. (Petri), død 6.4.1860 sst. (Holmens), d. af kommitteret, senere regeringspræsident Karl Francke (1805-70) og Louise M. Frølich (1815-45). Gift 1. gang 29.8.1863 i Gamtofte med Benedicte Ulfsparre Treschow, født 4.1.1841 på Brahesborg, død 17.12.1917 i Kbh. (gift 1. gang 1878 med maler Lorenz Frølich, 1820-1908), d. af godsejer, senere kammerherre Frederik Vilhelm Rosenkilde Treschow (1811-69) og Andrea Bjørn Rothe (1814-85).

Ikonografi

Afbildet på Just Holms mal. af medicinske kandidater, 1848 (Fr.borg). Mal. af H. Chr. Jensen, 1874 (Kbh.s kommunehosp.). Træsnit 1875. Foto.

Bibliografi

Ugeskr. for læger 3. r. XVIII, 1874 239. III. tid. 21.2.1875. Concurrencerne i det medicinske fakultet 1838-86, 1886 33-35. Villads Christensen i Kbh.s kommunehospital 1863-1913, udg. Kristen Martin Nielsen og E. A. Tscherning, 1913 65f. Nic. Holm: Glade år, 1915 især 99-106. Vald. Meisen: Ovariotomiens begyndelse i Danm., 1923 (optr. i forf.s Medicinsk-hist. afhandl, og portrætter, 1933) 17. E. Dahl-Iversen: Vor kirurgiske arv, 1960 = Festskr. udg. af Kbh.s univ. maj 1960 110-13.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig