Cai M. Woel, Cai Mogens Woel, 28.10.1895-12.6.1963, forfatter. Født på Frbg, død i Store Ladager, Ejby sg., Roskilde amt, begravet Rye kgd. W. var kun et par år da forældrene flyttede til Rye-Sonnerup pastorat, Voldborg hrd; han indmeldtes fem år gammel i den stedlige landsbyskole hvorfra han gik over i Roskilde katedralskole; 1913 kom han på Kbh.s præparandskole og derefter på Blågårds seminarium hvorfra han 1916 tog 1. del af lærereksamen; herpå afbrød han læsningen, uddannede sig som boghandler og forlægger og grundede 1923 W.s forlag gennem hvilken virksomhed han i tiden indtil 1931 udøvede en påskønnelsesværdig indsats, bl.a. gennem udgivelsen af en række unge digtere som siden har fået navn i dansk litteratur, Knuth Becker, Sigfred Pedersen, J. A. Schade, Johs. Wulff o.fl.a. 1935-37 var han pressesekretær for kunstudstillingen på Charlottenborg og 1942 en af de drivende kræfter ved stiftelsen af Forfatterforbundet hvis formand han var 1941-45, siden for Dansk forfatterforening 1946-57. W. har en omfattende produktion af lyrik og prosa bag sig og har med utrættelig iver virket for udbredelsen af kendskabet til sine samtidige forfatterkolleger ligesom han har interesseret sig for historie og lokalhistorie. Registreringen af hans trykte arbejder er en af de mest omfattende i Dansk skønlitterært Forfatterleksikon 1900– 1950, 1959-64. Han debuterede 1919 med Kleopatra og andre Digte og udgav senere digtsamlingerne Møder, 1920, En Sommer, 1926, Sange fra Støvet, 1928, Fare, fare Krigsmand, 1931, Hverdagens Sange, 1935 og Ventetider, 1942. Der er en klar udvikling fra de stærkt polemiske ungdomsdigte til de to seneste vægtige digtsamlinger med bl.a. fint indfølende mindedigte over samtidige. Som romanforfatter er W. ret ujævn. Fremhæves kan Mit Livs Elvira, 1930 (7. udg. 1964), der med poesi og charme skildrer ung kærlighed mellem en student og hans pige fra et arbejderhjem, Af samme Stof som Drømmen, 1936 (bd. 2 af Niels Munks Historie I–III) der handler om gymnasiaster før første verdenskrig og De, som bor i Glashus, s.å. om de ensomme og deres bristede forhåbninger. Blandt hans historiske romaner Dannevirkenætter I-II, 1937-42, der foregår i 1864 og Kongens Knægte I-II, 1960, en roman fra grevefejdens tid der nok er typisk ved sit brede tidsbillede bygget på en indgående baggrundsviden, men uden en egentlig fængende romanintrige. En række sjællandske hjemstavnsromaner når ikke rigtig op til forbilledet Thorkild Gravlund. W.s litteraturhistoriske arbejder er mindst lige så omfattende. Han lægger her vægt på dokumentationen i små forfatterportrætter, ofte ledsaget af bibliografi. Utrættelig samlede W. materiale om sine samtidige, fx bibliografierne over Harald Kidde (1925), Thorkild Gravlund (1928) og C. E. Soya (1946). Igen og igen opsamlede han oversigter over sin egen generation, som Det reaktionære Danmark, 1928 med den karakteristiske undertitel Literaturen og Tiden. Fra 1932 til 1940 udgav han Kritiske Bogoversigter over årets nye bøger, og siden fulgte to fortjenstfulde håndbøger, Troubadourer. Literære Tidsbilleder, 1930-34 og Tyvernes og Tredvernes Digtere I-II, 1941. I 1945 udgav han Dansk Forfatterleksion. 338 Biografier over nulevende danske Forfattere som bygger på skriftlig dokumentation fra hans forfatterkolleger, og Dansk Literaturhistorie 1900-1950 I-II, 1956 er det typiske udtryk for kompilatoren W. Alt skal med, hvad der spærrer for en dybere analyse, til gengæld har værket uhyre betydning som materialesamling, især for de mange mindre kendte som lades uomtalt andetsteds.

Karakteristisk for W.s fiktionslitteratur er hans sans for de små tings betydning og skønhed, og hans evne til at formidle sin kærlighed til fortiden og det gamle bondesamfund han voksede op i, forenet med en engageret progressiv opfattelse af hans samtids aktuelle problemer. Hans interesse for forfatterkolleger, boghandel og boghåndværk får sit smukkeste udtryk i Bogens Tjenere. Artikler, Foredrag og Taler. Med Forord af Martin A. Hansen, 1953. Hans desværre ufuldendte erindringsbog Min sjællandske Barndom og Ungdom, 1963 giver et fint portræt af manden og hans tid. – W. fik 1933 Astrid Goldschmidts legat, 1935 Emma Bærentzens forfatterlegat, 1939 Sophus Michaelis' mindelegat, 1941 Det Suhrske forfatterlegat, 1957 Herman Bangs mindelegat, 1958 Henrik Pontoppidans hæderslegat og 1960 Det Anckerske legat.

Familie

Forældre: købmand, senere repræsentant Jacob Wilhelm W. (ved dåben Voel, fra 1860 W.) (1837-1910, gift 1. gang med Laura Herskind, født 1847) og pensionatsejer Dagmar Weiersøe (1858-1942). Gift 1. gang 12.11.1922 i Kbh. (Maria) med Xenia Valborg Elisabeth Bruun, født 9.8.1889 i Vridsløselille, Herstedvester sg., død 19.5.1970 i Lyngby, d. af malermester Carl Thomas Vincent B. (1856-1910) og Jensine (Signe) Jensen (1864-1952). Ægteskabet opløst 1947. Gift 2. gang 22.9.1949 i Gladsaxe (b.v.) med Inger Margrete Bertine Hansen, f. Mortensen, født 1.6.1913 i Søsum, Stenløse sg., Fr.borg amt (gift 1. gang med tømrer Johannes Hansen), d. af tømrermester Niels Peter M. (1886-1973) og Jenny Christine Bloch (1888-1972).

Udnævnelser

R. 1948. R1. 1954.

Ikonografi

Mal. af Mogens Zieler, 1927, tegn. af samme, 1928. Træsnit af Gitz Johansen, 1929. Tegn. af Marcus Lauesen, 1931. Karikatur af Ellis Ullman s.å. Buste af G. Hammerich, 1934. Tegn. og radering af S. Hjorth Nielsen s.å. Akvarel af Johs. Nielsen, 1936, mal. af samme, 1942. Tegn. af H. Lollesgaard, 1955 (Kgl. bibl.). Foto.

Bibliografi

Udv. digte, 1955. – C. M. W. i Berl. aften 12.8.1944 og i Tidsskr. for radio og fjernsyn XV, 1960 154-62. Samme: Min sjællandske barndom og ungdom, 1963. -Henning Kehler: På jagt efter geniet, 1938 23-25. Chr. Stub-Jørgensen: C. M. W., 1944 = Danske forfatterbiografier III. En bogens tjener. Cai M. Woel, red. Niels Th. Mortensen, 1955. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig