Carl Aage Larsen, Carl Aage Jørgen Larsen, 3.2.1915-26.4.1982, pædagog. Født i Vantinge, død i Hellerup, begravet sst. L. er opvokset i en landsbyskole på Midtfyn. Han tog 1932 alm. forberedelseseksamen fra Haarhs skole i Svendborg og 1936 lærereksamen fra Skårup statsseminarium. Samme år blev han lærer ved Gentofte kommunale skolevæsen hvor han tidligt interesserede sig for undervisning af handicappede børn og 1938 var med til at starte særundervisning for læseretarderede (ordblinde). 1939 tog L. studentereksamen fra Akademisk kursus, og han blev 1945 cand. psych. fra Kbh.s univ. Han var derefter skolepsykolog i Gentofte indtil 1950. I denne periode udarbejdede han det første sæt danske læseprøver til brug ved skolepsykologiske undersøgelser. De fik meget stor betydning for mulighederne for at analysere og beskrive individuelle læse- og stavevanskeligheder som udgangspunkt for at tilrettelægge særundervisning. L.s store interesse for danskundervisningen kom også til udtryk i, at han blev medudgiver af et nyt læsebogssystem for folkeskolen: Min læsebog, 2.-7. skoleår, og Fra bøgernes verden, 8.-9. skoleår. Systemet der udkom 1951–60 og blev meget anvendt betød i flere henseender en nyskabelse. Det indeholder bl.a. en række originalbidrag fra danske forfattere og er illustreret af samtidige kunstnere. 1950–55 var L. fast ansat ved statsseminariet på Emdrupborg, hvorefter han indtil 1960 var afdelingsleder ved Danmarks pædagogiske institut (oprettet 1955) som leder af afdelingen for didaktiske undersøgelser. Endelig var han 1960–78 professor i didaktik og metodik ved Danmarks lærerhøjskole.

L. var i mange år en stærkt benyttet og højt værdsat foredragsholder i lærerkredse og foreninger. Selv om man måske med en vis ret kan sige, at han har virket mere gennem det talte end gennem det skrevne ord, har en række af hans publikationer fået overordentlig stor betydning. Det gælder hans afhandlinger om Læsevanskeligheder hos Børn, 1947, og Om undervisning af børn med læse- og stavevanskeligheder i de første skoleår, 1960, og flere artikler om læseproblemer, bl.a. i beretninger fra 2. nordiske stævne for læsepædagoger, 1954, og fra First world congress on reading: Reading instruction, Paris 1966. Endnu mere markant står i dag hans indsats inden for didaktikken. Han har givet denne pædagogiske disciplin et indhold og en mening der, i særlig grad i folkeskolen, på seminarierne og på Danmarks lærerhøjskole, har skabt en meget frugtbar debat om mål og midler i pædagogikken: om folkeskolens formål, om målene for undervisningen i de enkelte fag og om fagenes indhold, om undervisningsformer m.v. Blandt hans vigtigste publikationer om disse emner skal nævnes hans fremragende redegørelse for Christen Kolds pædagogiske teori i Pædagogisk Orientering IV, 1967, og hans analyse af didaktikken som planlægningsvirksomhed og af dens systematiske placering i pædagogikken i Pædagogik og fag 5. årg. 1, 1969–70. Endvidere artiklerne i Pædagogik, I. årg. 2, 1971, om anvendelse af ordet metode i pædagogikken, og i 3. årg. 4, 1973, om undervisningsvejledning for folkeskolen 1960, den såkaldte blå betænkning, om dens baggrund, indhold og betydning. L. var medlem af det faglige råd ved Danmarks pædagogiske institut 1955–75, af studieplansudvalget for læreruddannelsen 1966–69, hvor han navnlig havde stor indflydelse på udformningen af bekendtgørelsens bestemmelser om forholdet mellem det faglige og de pædagogiske, af udvalg under folkeskolens læseplansudvalg og af en række andre udvalg og kommissioner. Medlem af Editorial Advisory Board for tidsskriftet The slow learning child, Queensl., Australien, 1958–75.

Familie

Forældre: lærer Peder L. (1886–1927) og Alma Hansen (1886–1958). Gift 3.7.1938 i Skårup med talepædagog, overlærer Emilie Marie Kierkegaard, født 23.5.1915 i Hjørring, d. af lærer Theodor K. (1883–1922) og lærer Gudrun Meyer (1890–1935).

Udnævnelser

R. 1967. R1. 1977.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig