Carl Andersen

Artikelstart

Carl Andersen, 1.8.19152001, civilingeniør. Født på Frbg. Efter at være blevet cand.polyt. 1939 og en kort periode at have været assistent ved Polyteknisk Læreanstalt blev A. juli 1939 ansat som ingeniør ved F. L. Smidth & Co. A/S. Han blev sendt til udlandet og opholdt sig til 1945 bl.a. i Nordafrika og Østen. Ved hjemkomsten blev han afdelingschef i Dansk Shell A/S for 1949 at blive fungerende direktør og 1951 direktør i samme selskab. Denne stilling havde han indtil 1955, afbrudt af et ophold 1953–54 ved Shells hovedkontor i London. Derefter fulgte en række år med topposter i Shell-selskaber i Paris og Oslo, men 1959 forlod han oliebranchen for at blive administrerende direktør for Nordsjællands Elektricitets- og Sporvejs A/S (Nesa), Elektricitetsselskabet Isefjordværket I/S og Kraftimport I/S; denne post beklædte han frem til 1980. Under den rivende udvikling elforsynings-branchen havde gennem 1960'erne og begyndelsen af 1970'erne var A.s betydelige tekniske og administrative evner ikke alene af væsentlig betydning for de tre selskaber, hvoraf Nesa og Isefjordværket var de største i landet inden for branchen, men også for dansk energiforsyning. 1959-76 var han medlem af Atomenergikommissionen, 1959-80 af repræsentantskabet for Danatom og ligeledes 1959-80 af bestyrelsen for Danske Elværkers Forening. 1963 dannede ledere fra elværker i hele Norden et samarbejdsorgan på kraftforsyningsområdet, Nordel der skulle være et rådgivende organ med det formål at fremme internationalt men især nordisk samarbejde inden for produktion, distribution og forbrug af elektricitet. Nordel blev særdeles betydningsfuldt for bl.a. udbygningen af den internordiske kraftudveksling. A. var dets næstformand 1963–66, formand 1966–69 og derefter almindeligt medlem. 1965-80 var han medlem af Akademiet for de tekniske videnskaber. – A. skrevet artikler i danske og franske tidsskrifter om petrochemicals. Hans store interesse og hobby var biokemi.

Familie

F: murermester Christian Ejnar A. (1883–1965) og Margrethe Johansen (1889–1964). Gift 9.11.1945 på Frbg. med Betty Agnes Thalbitzer. født 23.4.1921 på Frbg., datter af amtsforvalter Victor Engelbrecht T. (1880–1970) og Katrine Christensen (1882–1967).

Udnævnelser

R. 1962. R.1 1971.

Bibliografi

Elektroteknikeren 1975 249.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig