Carl Frederik Grove, 29.1.1758-11.1.1829, søofficer, admiralitetsdeputeret. Født i Kbh. (Holmens), død sst., begravet sst. (Holmens). G. blev kadet 1768 og sekondløjtnant 1776. Han blev uddannet i pasning af søure og astronomi på observatoriet i Kbh. og sejlede 1782-83 med fregatskibet Prøven der ført af kaptajn P. Løvenørn gik til Vestindien for at anstille forsøg med de Armandske søure. 1784 var han med til at stifte Søelieutenant-selskabet og blev s.å. premierløjtnant. 1786 deltog han i Løvenørns ekspedition til Østgrønland som fører af jagten Den ny Prøve, og da ekspeditionen måtte anses for mislykket, afgav han i Havnefjord kommandoen over jagten til løjtnant C. T. Egede og rejste hjem sammen med Løvenørn. 1787-88 og 1790-99 foretog han i forbindelse med landofficererne N. A. Wibe og B. Aubert en opmåling og kortlægning af Norges kyst fra Trondhjem til den svenske grænse, en strækning af over 200 mil, og udarbejdede en hertil hørende farvandsbeskrivelse. For det fortrinlige arbejde han her udførte, modtog han kongens anerkendelse og en gratifikation. 1789 forfremmedes han til kaptajnløjtnant og 1797 til kaptajn. 1801 beordredes han til i anledning af krigen med England at udtage skibe i norske havne til defensionskrydsere og til selv at tage kommandoen over disse, og s.å. blev han medlem af kommissionen om Norges sødefension. 1803 blev han afskediget af søetaten og udnævnt til civil-deputeret i admiralitets- og kommissariatskollegiet og generalkrigskommissær. Han indtrådte efterhånden i forskellige bestyrelser, 1804 i administrationen for Frederiksværk, 1806 i direktionen for søetatens hospital, 1810 i direktionen for det kgl. vestindiske handelsselskab, 1811 i kanal-, havne- og fyrdirektionen og 1812 i direktionen for feltmedicinalvæsenet. G. gjorde under krigen, statsbankerotten og i genrejsningstiden et stort arbejde ved styrelsen af søetatens finanser i en særdeles vanskelig tid. –

Familie

Forældre: sekretær i admiralitetskollegiet, senere etatsråd Johan Christian G. (1713-84) og Mette Marie Æreboe (1733-89). -16.12.1790 i Trondhjem med. Gedsken Cathrine Nordahl, født 18.4.1765 i Trondhjem, død 25.1.1827 i Kbh. (Holmens), d. af præsident, senere justitsråd Peter Tønder N. (1727-88) og Birgitte Johanne Fyrstenberg (1721-94).-Bror til E.R.G.

Udnævnelser

R. 1810. DM. 1826. K. 1828.

Ikonografi

Pastel af Jens Juel, 1790.

Bibliografi

Th. Topsøe-Jensen i Tidsskr. for søvæsen, 1934 47 lf.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig