Carl Grove

Carl Grove, Carl Frederik Grove, 5.6.1828-1.4.1895, højskoleforstander. Født i Øster Hornum, død i Kbh., begravet sst. (Vestre). G. blev student 1846 fra Metropolitanskolen, cand.teol. 1854. I sin studentertid sluttede han sig til den kreds af unge der samlede sig om P. K. Algreen, stærkt grebet af Grundtvigs ideer. 1854-59 var G. huslærer i Joh. Ferd. Fengers hjem, først i Lynge – hvor han livet igennem bevarede forbindelsen med de gudeligt vakte kredse – derefter i Høje Tåstrup hvor han hentede sin senere hustru. I 1859 antog Grundtvig ham på Gunni Buscks anbefaling som forstander for sin højskole på Marielyst, en stilling, som G. – trods beskedent format – beholdt til 1890, støttet af sin hustru med hendes kunstnerisk prægede omgangskreds. Selv var G. en loyal discipel af Grundtvig som han jævnligt rådførte sig med om skolens anliggender. I en række år var G. formand for Danske samfund i København. Hans efter Grundtvigs død voksende sympati for højre kom til at begrænse elevtilgangen. De i alt 1200 elever der besøgte skolen i G.s tid, tiltrak han mere ved sin evne til samtale end ved. sine historiske foredrag. Hans elev i 1875, J. C. Christensen, karakteriserede senere hans fremstilling som "ikke- livlig, men pålidelig og god".

Familie

Forældre: sognepræst, sidst i Reerslev og Vindinge Johan Emanuel G. (1794– 1853) og Marie Johanne Georgia Lassen (1798-1880). Gift 24.7.1863 i Kbh. (Vartov) med Sofie Fenger, født 9.3.1835 i Lynge, død 26.10.1910 i Kbh., d. af sognepræst Johs. Ferd. F. (1805-61) og Marie M. Boesen (1809-72).

Ikonografi

Mal. af Constantin Hansen, 1861. Afbildet på mal. af Carl Thomsen, 1890. Litografi af Harald Jensen, 1896. Foto.

Bibliografi

Kilder. CG.: Grundtvigs højskole på Marielyst 1856– 81, 1881 27-63. Breve fra G. i Årbog for hist. samf. for Sorø amt VI, 1917 110-48. Højskolens ungdomstid i breve, red. Roar Skovmand II, 1960 349-97. Lit. H. Rosendal i Højskolebl. XX, 1895 673-84. Samme: Grundtvigs højskole 1856-1906, 1906. Ferd. Fenger i Minder fra gamle grundtvigske hjem IV, 1924 147-63. J. C. Christensen: Fra min barndom og ungdom, 1925 139-51. Papirer i Rigsark.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig