Carl Janssen, Carl Emil Janssen, 20.12.1813-9.4.1884, Grønlandspræst. Født i Kbh. (Fred.ty.), død sst. (Jac), begravet sst. (Holmens). J. blev student 1833 fra Borgerdydskolen i Kbh. og teologisk kandidat 1840 hvorefter han virkede som lærer først ved Landvæsensinstituttet på Haraldslund ved Århus og senere ved Helliggejst sogneskole i Kbh. Imidlertid vaktes hans interesse for Grønland, og 1843 optoges han på Seminarium Groenlandicum. Efter at være ordineret udsendtes han 1844 som missionær til Grønland og fik station i Holsteinsborg med Sukkertoppen som anneks. Med megen energi og varm interesse arbejdede han sig her ind i sproget og befolkningens tankegang og blev meget afholdt i sit store distrikt som han ufortrødent berejste. Da det 1845 bestemtes at der skulle oprettes to seminarier i landet blev J. tilforordnet ved oprettelsen af det sydgrønlandske i hvilken anledning han straks begyndte at foreberede unge indfødte til optagelse på dette, ligesom han deltog i planlægningen af den fremtidige undervisning. 1848 forflyttedes han til Godthåb som leder af seminariet under forstanderens hjemrejse, og i denne egenskab indviede han 1849 koloniens store nye kirke. Da det viste sig vanskeligt at skaffe tilgang af elever til seminariet udsendtes J. 1851 til Julianehåb som en slags agitator for dette. 1853 flyttedes han tilbage som forstander for seminariet som han derefter ledede til 1857 da han måtte rejse hjem på grund af gigtsvaghed. – J. var en af de første som optog og arbejdede for indførelse af den Kleinschmidtske ortografi af det grønlandske sprog. Han skrev lærebøger for seminariet og Elementærbog i Eskimoernes Sprog til Brug for Europæerne ved Colonierne i Grønland (trykt 1862) der gennem lange tider hævdede sig som et ypperligt sprogligt hjælpemiddel. Desuden reviderede han den grønlandske salmebog og ritualet. – J. deltog sammen med H. Rink og S. Kleinschmidt i forberedelsen og tilrettelæggelsen af den første form for grønlændernes lokale selvstyre, forstanderskabsinstitutionen. 1858 blev han sognepræst for Sørbymagle og Kirkerup og 1872 for Værslev og Jordløse hvorfra han tog afsked 1881.

Familie

Forældre: fuldmægtig, senere kontorchef i rentekammeret, kammerråd Poul Ernst J. (1782–1830) og solodanser ved Det kgl. teater Karen Børresen (1787–1863, gift 2. gang 1832 med kaptajn, senere kommandør i flåden Thomas Joachim Lutken, 1786–1842). Gift 8.11.1849 i Godthåb med Louise Sophia Frederikke Luplau, født 8.5.1827 på Vallø, død 17.5.1895 i Valby, d. af kantor, senere sognepræst i Dalby og Tureby Ludvig Ferdinand L. (1800–37) og Marie Elisabeth Bernburg (1802–62).

Ikonografi

Mal. af Luplau Janssen. Radering af samme, 1890.

Bibliografi

C. E. J.: En Grønlandspræsts optegnelser, 1913 (fot. optr. 1969) = Memoirer og breve XIX. – Th. Hauch-Fausbøll: Slægthåndbogen, 1900 464–68. Samme i Berl. tid. 28.12.1933. F. V. Christensen i Pers. hist. saml. I, 1900–06 277–304. A. Jantzen: Efterretn. om familien Jantzen fra Drenderupgaard, 1911 (2. udg. 1960). – Manus, og tegninger i Kgl. bibl.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig