Carl Johan Ballhausen

Carl Johan Ballhausen, 4.4.1926-.2010, kemiker. Født i Kbh. Allerede i skoletiden på Gentofte statsskole opstod hos B. den interesse for kemien som i 1960'erne gjorde ham til en af vore internationalt mest kendte kemikere. Den næredes ved venskabet med en kreds af stærkt naturvidenskabeligt interesserede skolekammerater, hvoraf adskillige senere fik videnskabelige løbebaner. Efter studentereksamen, 1945, påbegyndte han studiet i kemi ved Københavns universitet men blev afbrudt af et alvorligt færdselsuheld som bandt ham til sengen 1949–52. Denne periode benyttede han imidlertid til ved selvstudium at dyrke kvantekemi, en nyudviklet disciplin hvori der endnu ikke undervistes ved universitetet, og som senere blev hans videnskabelige speciale. Efter genoptagelse af studierne tog B. i 1954 magisterkonferens og ansattes ved Kemisk Lab. A. på Den polytekniske læreanstalt hos sin lærer fra studietiden professor Jannik Bjerrum. I dette videnskabeligt meget aktive miljø havde han allerede 1953 påbegyndt anvendelsen af krystalfeltteorien på uorganiske metalkomplekser, et område som samtidig uafhængigt dyrkedes i Frankfurt, Oxford og Tokyo og som i de følgende to årtier blev et af de frugtbareste i den teoretiske uorganiske kemi. 1955–56 videreuddannede han sig i kvantekemien hos W. Moffitt (Harvard Univ., Mass.) og efter sin hjemkomst skrev han disputatsen Elektrontilstande i Komplekser af 1ste Overgangsgruppe. Savnet af kolleger med beslægtede forskningsområder førte ham dog atter til USA 1957 hvor han først knyttedes til Bell Telephone Laboratories, N. J. og derefter 1958 blev assistant professor ved Univ. of Chicago. I sommeren dette år forsvaredes disputatsen under et kort besøg i Kbh., men sidst på året førte faderens død atter B. hertil hvor han nu 1959 blev J. A. Christiansens efterfølger som professor i kemi ved universitetet og bestyrer af dettes fysisk-kemiske laboratorium. Han iværksatte her en tiltrængt fornyelse af undervisningen i fysisk kemi som også kom til at omfatte kvantekemi. B. var professor indtil 1996. B.s videnskabelige arbejde koncentrerede sig om teoretisk beskrivelse og eksperimentelle studier af elektrontilstande i molekyler og omfatter foruden talrige tidsskriftsafhandlinger monografierne Introduction to Ligand Field Theory, 1962 (russ. udg. 1965, jap. 1967) og Molecular Orbital Theory, 1964, sidstnævnte med Harry B. Gray, Californien, som medforfatter. Flere af B.s elever er internationalt kendt for deres videnskabelige arbejde. Sine internationale kontakter vedligeholdt B. blandt andet ved at virke som gæsteprofessor i lange perioder ved forskellige amerikanske universiteter (især Louisiana State Univ., Baton Rouge) og som lærer ved internationale sommerskoler (især i kvantekemi i Oxford under C. A. Coulsons ledelse). Mange udenlandske forskere har arbejdet i hans laboratorium. 1960 blev han medlem af Acta Chemica Scandinavicas redaktionskomité, fra 1963 som formand og 1973–75 redaktør af tidsskriftets uorganisk og fysisk kemiske serie A. Hans arbejde her bidrog stærkt til dette nordiske tidsskrifts internationalt anerkendte kvalitet. Han blev 1964 medlem af Akademiet f. de tekn. videnskaber, og 1972 indvalgtes han af Videnskabernes selskab, som han blev medlem af 1965, i Carlsbergfondets direktion, hvor han sad indtil 1996. S.å. blev han medlem af De forenede Bryggeriers bestyrelse og 1975 af Tuborgfondets direktion. 1975–77 var han formand for Kemisk Forening. 1992 blev han medlem af USA's National Academy of Sciences.

Familie

Forældre: højesteretssagfører Carl B. (1893–1958) og Vibeke Stein (1900-91). Gift 2.8.1961 i Kbh. med Ingrid Vesterdal, født 2.12.1937 i Haderslev, d. af oberstløjtnant Morten V. (født 1909) og Else Jensen (1910-2002).

Udnævnelser

R. 1967. R.1 1975.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. 1958 171. -Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig