Carl Løvenskiold, Carl Ludvig Løvenskiold, 27.9.1822-22.7.1898, overhofmarskal. Født i Kbh. (Garn.), død sst., begravet sst. (Garn.). L. var landkadet 1840-42, bestod ikke oprykningseksamen, var afskediget et år og derefter atter kadet 1843-44, blev sidstnævnte år sekondløjtnant i infanteriet (anc. 1843), 1848 premierløjtnant, deltog ved garden til fods i krigen 1848-50, blev 1858 kar. kaptajn, n.å. kaptajn II. - Ved overhofmarskal J. G. Levetzaus død 1859 var posten som chef for kongens hof blevet ledig, og dens besættelse frembød store vanskeligheder på grund af kongens ægteskab med grevinde Danner og det deraf følgende spændte forhold mellem kongen og det øvrige kongehus der støttedes af de højere samfundskredse så godt som uden undtagelse. Efter nogen tids betænkning faldt valget på L. der havde haft lejlighed til at blive bekendt med kongen, 1860 trådte han à la suite i hæren og blev hofmarskal. Denne stilling udfyldte han med stor takt og dygtighed, og efter tronskiftet fortsatte han i samme stilling indtil han fratrådte 1868 på grund af utilfredshed med overhofmarskal W. Oxholms ledelse. 1863 var han endeligt afgået fra hæren med majors karakter. 1875 indtrådte han atter i hoftjeneste, idet han blev ceremonimester, n.å. hofmarskal, 1881 overhofmarskal og fungerede som sådan til sin død. I disse stillinger udviste han levende pligtfølelse, stor grundighed og økonomisk administrationsevne, indgående kendskab til europæisk hofceremoniel, megen myndighed, men tillige stor personlig elskværdighed og vandt overalt særdeles anerkendelse. Ved fodgardens 200-års jubilæum 1858 da L. var adjudant ved afdelingen udarbejdede han jubilæumsskriftet Efterretninger om den kgl. Livgarde til Fods, en samling dokumenter i ramme. Dette førte L. videre ind på krigshistoriske undersøgelser, navnlig den skånske krig, særlig slaget ved Lund hvorom han med et stort arbejde og megen omhu af et vanskeligt materiale udarbejdede planer og tegninger, og desuden har han i Historisk Tidsskrift o.a.st. offentliggjort nogle småafhandlinger. Han var formand for bestyrelsen for Genealogisk institut. - Hofjunker 1845. Kammerjunker 1847. Kammerherre 1860. Gehejmekonferensråd 1883. Ordensskatmester 1888.

Familie

Forældre: kar. major, senere land- og krigskommissær, kar. oberst, kammerherre Herman Hermansen L. (1777-1843) og komtesse Annette Kirstine Knuth (1787-1873). Gift 1. gang 2.10.1849 i Kbh. (Garn.) med Christiane Marie Schultz, født 25.8.1828 på Vorgård, død 4.3.1851 i Kbh. (Garn.), d. af godsejer, overkrigskommissær Johan Frederik S. til Vorgård (1800-51, gift 2. gang 1834 med Henrikke Balthazarine Hornsyld, 1813-96) og Bendine Cathrine Margrethe Stenild (1806-33). Gift 2. gang 28.8.1852 i Håtuna med friherreinde Charlotte Eugénie Louise Augusta Lagerheim, født 23.6.1828 i Stockholm, død 29.6.1892 i Kbh., d. af kabinetssekretær, senere svensk envoyé m.m. i Kbh., senere udenrigsminister, friherre Elias L. (1791-1864) og Charlotte Adelaida Schwan (1804-78).

Udnævnelser

R. 1851. F.M.I. 1858. DM. 1861. K2. 1862. S.K. 1876, i diamanter 1888. R.E. 1892.

Ikonografi

Akvarel af E. Lehmann, 1846. Mal. af Carl Fiebig (Fr.borg; forhen Løvenborg). Afbildet på flere træsnit af Thyras formæling 1878, bl.a. efter tegn. af M. Vierge efter skitse af M. Hansen. Afbildet på P. Fischers mal. En aften i Det kgl. teater, 1888, og på F. Henningsens akvarel, 1889, af en deputation 1888 (Amalienborg). Træsnit af H. P. Hansen, 1890. Afbildet på H. O. Brasens mal., 1892, af vildtparade 1889 (Fr.borg) og på træsnit af prins Chr.s og Alexandrines modtagelse 1898 efter tegn. af K. Gamborg. Mal. af C. C. Andersen, 1900. Mal. (livgarden). Foto.

Bibliografi

Hist. t. 7.r.I, 1897-99 574. Militær tid. VII, 1898 354. Berl. tid. 22.7. s.å. Politiken 23.7. s.å. III. tid. 31.7. s.å. Helga Stemann: F. Meldahl og hans venner VI, 1932 130-33. E. O. A. Hedegaard: Hofmarskal under tvende konger, 1977. - Papirer i Rigsark.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig