Carl Moltke, Carl Poul Oscar Moltke, 2.1.1869-5.9.1935, diplomat. Født i Görz, død på GI. Christiansholm i Klampenborg, begravet Ordrup kgd. M. blev sekondløjtnant i marinen 1889, premierløjtnant 1894. Han deltog i opmålingsekspeditioner til Grønland 1893-94, gjorde tjeneste i den franske flåde 1895-97 men søgte derefter ind i den danske udenrigstjeneste og tog bl.a. på grund af en hofteskade sin afsked fra marinen 1901. Efter en kort tid som volontør i udenrigsministeriet blev han legationssekretær i London 1898-1900 og i Berlin 1900-03. Marts 1903 udnævntes han til chargé d'affaires i Rom. Dec. 1908 blev han gesandt i Washington indtil han i okt. 1912 efterfulgte Johan Hegermann-Lindencrone som gesandt i Berlin, på dette tidspunkt Danmarks vigtigste repræsentation. Med stor dygtighed varetog han de danske interesser i den vanskelige periode op til første verdenskrig og under denne holdt han regeringen nøje underrettet om udviklingen i Tyskland. Det skete bl.a. gennem en underhåndskorrespondance med udenrigsminister Erik Scavenius. På denne måde kunne M. bedre holde ham informeret gennem oplysninger der ikke egnede sig til officiel indberetning. Efter krigen deltog M. 1921-22 i de omfattende dansk-tyske forhandlinger der resulterede i traktaten af 10.4.1922 om ordningen af de praktiske spørgsmål ved Nordslesvigs overgang til Danmark. M. der i juni 1913 havde været på tale som udenrigsminister i regeringen Zahle II blev i april 1924 udnævnt til udenrigsminister i regeringen Stauning I. M. synes at have været Staunings personlige valg skønt M. hverken var medlem af socialdemokratiet eller af rigsdagen. Men endnu på dette tidspunkt var der tradition for at tage en karrierediplomat til udenrigsminister og desuden erklærede M. – ifølge K. K.'Steinckes notat af Staunings referat – at han sympatiserede med partiet og var villig til at gennemføre de sager der stod på dets program.

Det kom dog til brydninger inden for ministeriet da partiets afrustningsprogram i efteråret 1924 blev fremsat som lovforslag. Oppositionen i folketinget pressede M. hårdt for at få ham til at sige sin oprigtige mening om forslaget. Det endte med at han som medlem af regeringen vedstod sit ansvar for det stillede forslag. Da en rundspørge til danske gesandter viste at udlandet, især Storbritannien og Tyskland, ikke kunne tilråde Danmark en isoleret afrustning satte M. sin stilling ind på at meddele disse oplysninger til folketingets afrustningsudvalg skønt det øvrige ministerium ønskede dem hemmeligholdt. M. fik sin vilje hvilket ikke forhindrede afrustningsforslaget i at blive vedtaget i folketinget marts 1926 og oversendt til landstinget hvor det ikke nåede til behandling inden regeringens fald dec. 1926. Da Thorvald Stauning 1929 igen dannede ministerium var M. ikke på tale som udenrigsminister. Han vendte heller ikke tilbage til diplomatiet men blev medlem af folkeforbundsdelegationerne og deltog i forskellige internationale forligsnævn. 1930 var han præsident for den internationale konference om toldvåbenhvile. M. var en dygtig og effektiv diplomat der i denne egenskab gjorde Danmark store tjenester. Men han hørte ikke hjemme i det politiske liv og kom da heller ikke til at yde nogen større indsats på dette område. – Kammerherre 1911. – Halvbroderen Frederik Josias Valdemar Otto Moltke, født 10.4. 1877, død 13.8.1939, blev student 1896, sekondløjtnant 1898 og afgik 1919 som ritmester. Hans særlige interesse var ballonsport, hvorom han skrev i Milit. Tidsskrift 1910 og 1912; han var 1915 til rådighed for hærens tekniske korps for anskaffelse af ballonmateriel, 1920 blev han ballonfører. R. 1912. DM. 1918.

Familie

Forældre: fh. østrigsk major, kammerherre, greve Adam Heinrich Carl M. (1828-1913, gift 1. gang 1860 med grevinde Olga Capizucchi di Cassini, 1838-66, gift 3. gang 1876 med komtesse Sophie Magdalene (Magda) Raben-Levetzau, 1846-1920, gift 1. gang 1868 med baron Holger Christian Georg Rosenkrantz, 1836-71) og grevinde Emma Christine Capizucchi di Cassini (1836-70). Gift 29.6.1907 på Homestead, Mass. med Cornelia (Nina) van Rensselaer Thayer, født 6.12.1881 i Boston, død 15. 6.1960, d. af Nathaniel T. (1851-1911) og Cornelia Street Barroll (1859-85).

Udnævnelser

R. 1903. DM. 1906. K2. 1913. K1. 1919. S.K. 1929.

Ikonografi

Mal. af Magda Bernstorff (GI. Christiansholm). Tegn. af Hugo Vilfred Pedersen, 1924. Karikatur af H. Jensenius, 1926. Foto.

Bibliografi

Ed. Reventlow: I dansk tjeneste, 1956 79-83.L. B. Bolt-Jørgensen: Med sabel og kårde, 1957 74-79. Viggo Sjøqvist: Erik Scavenius I-II, 1973. Kristen Bording: Dagbog over Danm.s første socialdemokratiske ministerium, 1976. Jens Bang-Hansen: Det første socialdemokratiske ministerium, 1978. Kn. Larsen i Nær og fjern. Studier tilegnet Sven Henningsen, 1980 255-79. De danske ministerier 1901-29, ved Sv. Thorsen, 1972. - Papirer i Rigsark. og Udenrigsministeriets ark. Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig