Carl Peter Holbøll, 31.12.1795-.1856, inspektør i Grønland, ornitolog. Født i Kbh. (Petri), død formentlig på Atlanterhavet. H. blev kadet 1812, men afskedigedes efter ansøgning 1814. 1818 antoges han på ny i sin forrige charge og udnævntes 1821 til sekondløjtnant i flåden. I mellemtiden havde han studeret zoologi og fik i foråret 1822 to års orlov for med understøttelse af Fonden ad usus publicos at foretage en ekspedition i Grønland dels for at gøre sig bekendt med farvandene og hvalfangsten og dels for at indsamle naturalier til det kgl. naturhistoriske museum. Allerede i begyndelsen af juni kom han til Godthåb hvor han opholdt sig til det følgende forår da han drog videre langs kysten til Holsteinsborg, hvorfra han senere begavsig til Nordgrønland hvor han delvis rejste sammen med W. A. Graah. I nov. 1822 havde han fået orloven forlænget et å to år med fuld gage idet den til hans ekspedition bevilgede understøttelse kun beløb sig til 150 rdl. årlig. Efter med stor interesse og dygtighed at have udført sit hverv vendte han hjem 1824. Imidlertid var han blevet "indfanget" af Grønland, hvorfor han – efter 1825 at være blevet udnævnt til kgl. inspektør for handelen og hvalfangsten i Nordgrønland – tog afsked fra søetaten med kaptajnløjtnants karakter. Da inspektoratet for Sydgrønland blev ledigt 1827 konstitueredes han febr. 1828 og fik nov. s.å. fast udnævnelse til dette embede. Som inspektør beskæftigede H. sig med alverdens sager i den grønlandske hverdag, begrænsede sig ikke til særlige interesseområder. Han argumenterede virkningsfuldt for den grønlandske befolknings velfærd og trivsel og vendte sig ofte mod handelsdirektionens og rentekammerets tit smålige og uhensigtsmæssige sparebestræbelser. Med sine forslag og lokale foranstaltninger havde H. altid et "pædagogisk" sigte. Derfor var han indtil 1840 tilhænger af en gradvis frigivelse af handelen og erhvervene i Grønland. Han anså principielt og generelt et frit handels- og erhvervsliv for sundt for befolkningens fremdrift. Som medlem af kommissionen af 1835 støttede han derfor de indledte "frihandlerforsøg". Da de imidlertid faldt meget uheldigt ud, sadlede H. om. Forinden havde han været med til at fostre flere gode forslag der blev virkeliggjort. Undervisningen af de grønlandske børn forekom ham vigtig, især den "verdslige" del af den. Regnekundskaberne lod meget tilbage at ønske. Det søgte han at råde bod på ved at foranstalte en regnebog udarbejdet for børneskolen. Den kom til at danne grundlaget i næsten et århundrede for regneundervisningen i den grønlandske børneskole. 1841–55 var H. optaget af at føre kommissionens knæsatte forslag ud i livet. Ved siden af dyrkede H. fortsat sine naturhistoriske interesser. Hans betydeligste indsats er Ornithologiske Bidrag til den grønlandske Fauna, først publiceret i tidsskriftet Isis, 1845, senere oversat til tysk af dr.med. I. H. Paulsen 1846. 1855 var H. på embeds vegne medlem af en ny kommission hvorfor han overvintrede i Kbh. Om foråret 1856 forlod han byen på briggen Baldur for at vende tilbage til Grønland; men briggen nåede aldrig sit bestemmelsessted, da den rimeligvis forliste totalt et sted i Nordatlanten.

Familie

Forældre: slots- og botanisk gartner F. L. H. (1765–1829) og Juliane F. Kompffe (1771–1801). Gift 21.8.1825 i Godhavn med Hanna Sophie Theresia Petersen, født 13.5.1810 i Kbh. (Fødsst.), død 21.6.1856 sst. (Petri), forældre ukendte.

Udnævnelser

R. 1848.

Ikonografi

Mal. af C. R. Fiebig. Litografi af E. Fortling efter foto.

Bibliografi

L. Bobé: Den grønlandske handels og kolonisations hist., 1936 = Medd. om Grønland LV, 2. P. P. Sveistrup og S. Dalgaard: Det danske styre af Grønland 1825–50, 1945 = Medd. om Grønland CXLV, 1.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig