Carl Rohl Smith, Carl Wilhelm Daniel (Röhl, Rohl) Smith, 3.4.1848-20.8.1900, billedhugger. Født i Roskilde, død i Kbh., begravet sst. (Vestre). S. kom som purung ind på H. V. Bissens værksted. Han var hans elev to og et halvt år, dimitteredes derefter fra det tekniske institut til kunstakademiet og søgte dette fra okt. 1865, til han bestod afgangsprøven marts 1870. Allerede 1868 var han begyndt at udstille buster på Charlottenborg forårsudstilling, og han vandt akademiets mindre guldmedalje 1873 med statuen Den saarede Philoktetes. De følgende år førte S. en ret omflakkende tilværelse. 1875 rejste han til Berlin hvor han blev halvandet år og studerede hos Albert Wolff. Her udførte han statuen Aja der opnåede bronzemedalje på verdensudstillingen i Paris 1878 og blev købt til galleriet på Christiansborg, men tilintetgjordes ved slottets brand 1884. Febr. 1877 drog han for Anckers legat til Italien, modellerede i Rom statuen Bellerophon og rejste derefter nov. s.å. til Wien hvor han slog sig ned for at arbejde. 1878 var han hjemme kort tid, men tog atter udenlands og opholdt sig for to års akademistipendier i Italien og Wien til 1881. I Wien nød han Theophilus Hansens bevågenhed og skal have haft bestillinger på statuer til parlamentsbygningen. Efter hjemkomsten var han knyttet til akademiet som undervisningsassistent 1882–85, udstillede adskillige portrætbuster (bl.a. 1883 Borgmester Hans Nansen til Fr.borg, 1886 Lensgreve Chr. E. M. Holstein, opstillet i Ledreborg park) og havde en del store opgaver, således fire kolossalstatuer af Moses, Johannes den Døber, lrenæos og Athanasios til Marmorkirken, seks figurer til eremitagen og statuer af J. L. Heiberg og Henrik Hertz til det nu nedrevne Dagmarteaters facade. Da forholdene ikke des mindre syntes S. for små, udvandrede han sept. 1886 til Amerika. Herovre satte legatstifteren, fabrikant Niels Poulsen ham i gang ved en bestilling på 12 portrætmedaljoner af amerikanske forfattere, bl.a.

Mark Twain, til Public Library i Springfield. Dermed indførtes han i betydende kredse i staterne. Et gennembrud fik han med kolossalstatuen af Benjamin Franklin der bestiltes til verdensudstillingen i Chicago 1893 hvor den stod foran electricity hall, og som senere opstilledes foran universitetet i Philadelphia. S. bosatte sig nu i Chicago og udfoldede en storstilet virksomhed, omfattende portrætbuster, relieffer (fx til den tyske opera i Chicago), gravmæler og monumenter, til dels af meget store dimensioner. Foruden statuen af Oberst Henry Montgomery i Memphis (Tennessee) udførte han Fort Dearborn Massacre Monument (med en kæmpestor indianergruppe) i Chicago og Iowa State Soldiers' and Sailors' Monument i des Moines. Endelig sejrede han ærefuldt i konkurrencen 1895 om nationalmindesmærket for General W. T. Sherman ved Det hvide hus i Washington, omfattende en rytterstatue, figurgrupper og relieffer. Dette, som er hans hovedværk, nåede han ikke at afslutte. Ifølge kontrakten overgik ansvaret for fuldførelsen efter hans død til enken der overdrog arbejdet til billedhuggerne Lauritz Jensen, Stephan Sinding og Carl J. Bonnesen (afsløret 15.10.1910). Med disse arbejder vandt S. et højt anset navn i Amerika som sin tids betydeligste amerikanske billedhugger. – Herhjemme udstillede S. på Charlottenborg forårsudstilling 1868–91 og 1906. Der findes arbejder af ham i kunstmuseet (bronzebuste af indianerhøvdingen Kicking Bear fra Iowamonumentet), glyptoteket (relieffet Demosthenes taler til folket, 1879) og museet på Koldinghus (en omfattende samling af originalmodeller og udkast). Yderligere modeller, skitser etc., arvet af fru S.s nevø, vekselerer P. O. Suhr, findes i familieeje.

Familie

Forældre: adjunkt ved Roskilde katedralskole, senere docent ved universitetet, professor, dr.phil. C. W. S. (1811–81) og Johanna S. F. Röhl (1815–92). Gift 12.7.1878 i Kbh. (Johs.) med Birgitte Sara Christiane Heramb, født 15.4.1847 i Tågerup, Lolland, død 19.6.1921 i Kbh., d. af sognepræst, sidst i Errindlev og Olstrup, Thor Johan Christian H. (1816–58) og Sara Ernestine Mariane v. Ditten (1818–87).

Ikonografi

Selvportrætskitse i olie (Udvandr, ark., Ålborg). Statue på graven. Foto.

Bibliografi

Beskr. og fortegn, over C. R. S. samlingen i kunstmuseet på Koldinghus, u.a. (heri biografi). – Politiken 19.6.1899 og 23.8.1900; sst. 5.6.1960. III. tid. 2.9.1900. M. Salmonsen: Brogede minder fra fyrretyve års ophold i Chicago, 1913 121–24. Ernst Mentze i Berl. tid. 2.1.1955. Carl Langballe: Andre tider, andre mennesker, 1959 54–63. [Erik] Koch [Larsen] i Helsingør dagbl. 30.9.1961. Ålborg stiftstid. 30.6.1973. – Papirer i Rigsark.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig