Carl Ryberg, Carl Julius Peter Ryberg, 4.12.1854-4.10.1929, direktør for Den kgl. grønlandske handel. Født i Kbh. (Petri), død i Charlottenlund, begravet i Kbh. (Vestre). R. fik efter endt skolegang 1873 ansættelse i Den kgl. grønlandske handel som volontær på kontoret i Kbh., udsendtes to år senere til Grønland som assistent ved kolonien Frederikshåb og forflyttedes 1875 til Julianehåb hvor han 1883 blev kolonibestyrer. N.å. udnævntes han til inspektør for Sydgrønland med bolig i Godthåb, i hvilket betydningsfulde embede han med stor energi og dygtighed virkede en årrække, indtil han 1891 hjemkaldtes for at overtage stillingen som kontorchef ved grønlandske handel i Kbh. 1902 udnævntes han til direktør og kom derved ind i en begyndende strid angående monopolhandelens principper, hvilken yderligere fik næring ved den af L. Mylius Erichsen ledede litterære Grønlandsekspedition. Herunder blev på grund af R.s konservative standpunkt hans embedsførelse udsat for stærk kritik, vistnok navnlig fordi han bestemt modsatte sig enhver bevilling til private foretagender i Grønland. Stridens resultat blev, at den grønlandske handel og administration 1908 adskiltes og R. konstitueredes som direktør for sidstnævnte. Efter egen anmodning blev nu hans embedsførelse gjort til genstand for en kommissionsundersøgelse der resulterede i, at kritikken i det væsentligste havde været uberettiget, hvorefter R., som under sagens forløb var trådt tilbage fra sin stilling, genindtrådte i denne indtil han 1912, da handel og administration atter henlagdes under én direktør, trak sig definitivt tilbage fra sin grønlandske virksomhed. – R. udgav 1891 en Dansk-grønlandsk Tolk som blev til stor nytte for handelens funktionærer i Grønland, ligesom han har leveret forskellige sagkyndige bidrag om grønlandske forhold til Geografisk Tidsskrift. – Konferensråd 1912.

Familie

Forældre: handelsfuldmægtig, graver ved Petri k. Johan Peter R. (1802–76, gift 1. gang 1839 med Nicoline Dorothea Witter, 1811–44) og Anna Cathrine Smith (1819–81). Gift 1. gang 27.6.1883 i Julianehåb med Malvina Wilhelmine Lovise Guldberg, født 8.11.1851 i Helsingør, død 18.4.1904 i Kbh., d. af købmand Malling G. (1811–67) og Ida Marie Wilhelmine Kragh (1822–1900). Gift 2. gang 9.6.1905 i Tårbæk med Inge Papenhausen Willerup, født 3.2.1872 i Kbh. (Frbg.), død 7.10.1926 i Charlottenlund, d. af klasselotterikollektør, fabriksbestyrer Hannibal Theodor Kisby W. (1834–91) og Petrea Cathrine Papenhausen (1851–1905).

Udnævnelser

R. 1894. DM. 1908.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Betænkn. ... til undersøgelse af den kgl. grønlandske handels drift og virkemåde, 1908. Grønland i tohundredåret for Hans Egedes landing, red. G. C. Amdrup m.fl. I–II, 1921 = Medd. om Grønland LX-LXI. Kn. Oldendow: Træk af Grønlands politiske hist., 1936 = Det grønlandske selsk.s skr. X 86–88 94 96f. – Papirer i Rigsark. Hugo Ryberg: Carl Julius Peter Rybergs slægt og eget levnedsløb, 1939 (manus i Kgl. bibl. og Rigsark.).

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig