Carl Wilhelm Jessen, 10.7.1764-30.3.1823, søofficer. Født i Fredensborg (Slotsk.), død på St. Thomas, begravet sst. J. blev kadet 1776, sekondløjtnant 1782, premierløjtnant 1789, kaptajnløjtnant 1796, kaptajn 1803, kommandørkaptajn 1810 og kommandør 1815. 1778–83 fulgte han professor Thomas Bugges forelæsninger i matematik. Allerede inden sin udnævnelse til officer var han med fregatten Møen på togt til Vestindien 1781–83 og fik derved en sådan kærlighed til Vestindien at det stadig senere drog ham til sig. Efter hjemkomsten fra togtet fik han tilladelse til at gå i koffardifart og sejlede i ca. fire år som styrmand i Vestindiefarere. 1789–93 var han skoleofficer på Søkadetakademiet og om sommeren med kadetskibet, 1793–94 næstkommanderende i briggen Lougen i Vestindien og 1797–1800 næstkommanderende på Søkadetakademiet. 1800–01 var han atter i Vestindien som chef for Lougen, med hvilken han 1.9.1800 tog en stor engelsk kaper, Eagle der længe havde forulempet danske handelsskibe i Vestindien. 3.3.1801 var J. med Lougen og skonnerten Vigilant i kamp ved St. Thomas med to engelske kaperfregatter. Da øerne kort efter måtte overgive sig til englænderne fulgte Lougen og to skonnerter med. J. og de fleste af officererne og mandskaberne fra de tre skibe sendtes til England hvor de blev frigivet. Ved hjemkomsten udtalte kongen sin tilfredshed og gav J. en æressabel. 1803–04 var J. igen i Vestindien som chef for fregatten Frederikssten. Ved fjendtlighedernes udbrud 1807 blev han chef for orlogsskibet Prins Christian Frederik, først ved Norge, fra dec. s.å. i danske farvande. I slutningen af marts n.å. sendtes han med skibet til Storebælt hvor han mødte to engelske orlogsskibe og to fregatter. Han søgte at trække englænderne bort fra bæltet i overensstemmelse med den ham givne instruks. Han indhentedes imidlertid af den langt overlegne styrke øst for Sjællands rev og måtte stryge flaget efter en heltemodig kamp 22.3. da skibet var forskudt og havde ca. 200 døde og sårede. Skibet grundstødte på landgrunden ved Sjællands odde og blev vrag. J., der selv var såret, førtes med skibets besætning til Göteborg som fange, men blev i juni s.å. udvekslet og kom til Danmark. 1809 var han chef for stykprammen Hvalrossen ved Kbh., 1810–13 for batteriet Trekroner og 1813–14 for kanonbådsflotillen i Sundet. Efter fredsslutningen fik han orlov for at føre koffardiskib på Vestindien, indtil han 1817 måtte afgå fra skibet på grund af sygdom. 1822 fik han sin afsked fra søetaten med kontreadmirals karakter, da han var udnævnt til guvernør på St. Thomas, i hvilken stilling han forblev til sin død. Han skildres som en djærv og modig søofficer og et ædelt menneske.

Familie

Forældre: kgl. kammertjener, senere etatsråd N. J. J. (1718–1800) og Marie Christine Jacobi (1738–1801). Gift 27.8.1794 i Kbh. (Holmens) med Anna Margarethe Erichsen, født 8.12.1764 i Sorø, død 27.12.1845 i Kbh. (Frue), d. af professor, senere konferensråd John E. (1728–87) og Kirstine Marie Lundgaard (1737–94). – Far til N. J. J. (1797–1866). Bror til Juliane Marie M.

Udnævnelser

R. 1809. DM. 1912.

Ikonografi

Min. af Liepmann Fraenkel ca. 1810. Tegn. af W. Heuer, 1812 (Fr.borg), stukket af samme 1815. Mal. af F. C. Grøger, 1813 (Fr.borg), efter dette litografi af A. Petersen, stik af A. Hansen 1845, litografier bl.a. 1850 og 1859 samt træsnit af H. P. Hansen 1873.

Bibliografi

J.s rapport om kampen ved Sjællands odde 1808 i Danebrog II, 1882 634–37 og i Tidsskr. for søvæsen, ny r. XVIII, 1884 50–56. – J. P. With: Danske og norske søheltes bedrifter, 1819. H. B. Dahlerup i Archiv for søvæsenet XI, 1839 241–73. Samme: Mit livs begivenheder I, 1908. Fædrenelandsk nekrolog for 1823, udg. Fr. Thaarup, 1842 197–202. J. H. Schultz i Tidsskr. for søvæsen LXXII, 1901 272–74. Th. Topsøe-Jensen sst. 1933 99–124. Hans Rasmussen i Vor fremtid I, 1907–08 115–24. H. Rosendal i Fra Holbæk amt II, 1908 5–27.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig