Carl v. Wimpffen, Carl Wilhelm Anton v. Wimpffen, 27.12.1802-4.4.1839, friherre, 1802-39, historisk forfatter. Født i Glücksborg, død i Flensborg, begravet sst. Da faderen – en bayrer der var kommet i dansk krigstjeneste – omkom i Preetz ved en ulykke, flyttede moderen 1814 til Nykøbing F. og 1815 videre til Roskilde, for at hendes (til nu tysktalende) sønner kunne gå i skole hos hendes bror, den fremragende pædagog, rektor S. N. J. Bloch. 1820 dimitteredes v. W. fra Roskilde katedralskole, studerede i to år jura i Kbh., fortsatte i Kiel og Göttingen og tog 1824 juridisk embedseksamen i Slesvig. Derefter arbejdede han en kort tid i rentekammeret som volontær og skrev også en afhandling om det slesvigske fæstegods (Staatsbürgerliches Mag. VI, 1826). 1826 ansattes han som amtssekretær i Haderslev og uddybede her sin forståelse af forholdene i det store amt ved et par afhandlinger om tiendevæsenet og om kriminalprocessen i hertugdømmet Slesvig med særligt hensyn til Haderslev amt (Staatsbürgerl. Mag. X, 1831 og Neues Staatsb. Mag. I, 1833 og III, 1835). Uwe Jens Lornsens skrift 1830 fik v.W. til at udgive modskriftet Üeber die staatsrechtlichen Verhältnisse der Herzogthümer Schleswig und Holstein, Kiel 1831, hvori han udtalte sig for helstatens opretholdelse og imod en tættere forbindelse mellem hertugdømmerne indbyrdes, da den ville være til skade for statens på kongeloven beroende enhed. Han opfattede altså hertugdømmerne som integrerede dele af den danske stat. 1835 fik v.W. et selvstændigt embede som herredsfoged i VIs herred som udgjorde den vestlige del af Flensborg amt. Her var befolkningen endnu dansktalende. v.W. tog det usædvanlige skridt at tale dansk med bønderne. Han sluttede sig også til Christian Flor og Christian Paulsen og deres arbejde for at vække danskheden i Sønderjylland, og blev medarbejder ved bladet Dannevirke hvortil han bl.a. skrev om stænderforhandlingerne i Slesvig. Fra august 1838 da bladet blev trykt i Flensborg redigerede han det sammen med P. C. Koch, selv om hans saglige og lidt tørre stil trættede de mere folkelige læsere og kostede abonnenter. Samtidig skrev han den første sammenhængende fremstilling af hertugdømmet Slesvigs historie set fra dansk side. Han var på denne tid ramt af en hurtigt forløbende lungetuberkulose, men nåede at få bogen ud inden sin død. Geschichte und Zustände des Herzogthums Schleswig oder Südjütland von den attesten Zeiten bis aufdie Gegenwart er et klart og seriøst, på kildestudier bygget forsøg på at fremstille Slesvigs historie som en kamp mellem en oprindelig dansk og en indtrængende tysk nationalitet. Den danske nationalitet har ganske vist været på tilbagegang i århundreder, men har stadigvæk overvægten. Et kapitel om nationalitets- og sprogforhold 1720-1838 indeholder et konkret program til styrkelse af det danske sprogs stilling syd for den nordslesvigske kirkesprogsgrænse. – Broderen Friederich Ferdinand Franz v. Wimpffen, født 31.3.1805, død 31.1.1892, blev student 1823 og tog 1826 forsteksamen fra Kiel. Han var derefter leder af rentekammerets forst- og jagtkontor og 1866-85 overførster for de jyske statsskove. 1836 udgav han Skov-Taxationen. Forst- og jagtjunker 1827, kammerjunker 1828. Titel af overførster 1849. Forstmester 1856. Kammerherre 1867.

Familie

Forældre: major, kavaller hos enkehertuginden af Glücksborg, senere overvejinspektør i Holsten Tobias Peter v. W. (1766-1813) og Nicoline Christiane Amalie Bloch (1769-1851). Ugift.

Udnævnelser

R. 1853. DM. 1876. K2. 1885.

Ikonografi

Maleri.

Bibliografi

Chr. Paulsen i Dannevirke, 1839 nr. 47 (optr. i forf.s Saml. mindre skr. I, 1857 244-49). H. Schröder i Neuer Nekrolog der Deutschen XVII 1839, Weimar 1841 349f. P. Lauridsen: Da Sønderjylland vågnede I, 1909; IV, 1916. Flensborgeren Chr. Paulsens dagbøger, udg. Kn. Fabricius og Johs. Lomholt-Thomsen, 1946. Alex. Scharff i Zeitschr. der Gesellsch. für schlesw.-holst. Gesch. CV, Neumünster 1980 161. Johann Runge: Sønderjyden Chr. Paulsen, Flensb. 1981 især 115-19 125-27.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig