Charles Beck

Charles Beck, Hans Charles Johannes Beck, 1.10.1817-8.1.1890, officer. Født på Skt. Croix, død i Kbh., begravet sst. (Garn.). B. blev landkadet 1831, sekondløjtnant 1838 og var 1839–44 elev i den militære højeskoles generalstabsklasse. Han deltog som premierløjtnant og adjudant ved 1. infanteribrigade i felttoget 1848. 1849 var han først stabschef, derefter souschef (stærkt kritiseret af Frederik Læssøe) ved Olaf Ryes korps. Da en brigade beordredes fra Helgenæs til Fredericias undsætning blev B. dens stabschef og deltog i udfaldet 6.7. 1850 var han stabschef ved 1. division, fra 1852 stabschef ved generalkommandoen over Holsten m.m., kom 1857 som major til generalstabens taktiske sektion og blev senere chef for denne. Dec. 1863 blev han oberstløjtnant og, mod sit ønske, kommandør for 1. regiment. Han havde altid gjort stabstjeneste og stod ganske fremmed for praktisk troppeføring og tilmed afløste han som denne københavnerafdelings chef oberst Max Müller hvis personlighed og skarpe konstitution havde været på sin plads her. Hans svagelige konstitution havde også svært ved at døje feltlivetsj strabadser. Han deltog i kampene foran Dannevirke, ved Sankelmark og Vejle. Ved våbenhvilens udløb 26.6. fik han kommandoen over den i Nordjylland tilbageblevne styrke for at bevogte Limfjordsovergangene og foretage mindre, offensive bevægelser uden uforholdsmæssig risiko. Han ledede således det fremstød fra Ålborg der ved hans ukendskab til bagladegeværets overlegenhed førte til nederlaget ved Lundby 3.7.1864. "Jeg red ud sammen med en underlig, vildt begejstret, letsindig, men affældig Mand – Jeg red tilbage med en sammensunken Olding!" skriver hans adjudant Peter Abrahams (1839–1909). – I aug. s.å. overtog B. kommandoen over 3. brigade, i dec. over en bataljon. 1871 sattes han til rådighed og fik sin afsked på grund af svagelighed 1873. 1863 modtog han – efter egen henstilling -fortjenstmedaljen i guld for en skildring af Ryes tilbagetog. Han var 1858–64 medlem af folketinget for Fredensborg.

Familie

Forældre: kaptajn ved de vestindiske tropper Hans Peter Gustav B. (1786–1821) og Gertrude Catharina Smidt (1792–1880). Gift 12.9.1852 i Århus med Elisabeth (Lise) Charlotte Juel, født 2.12.1826 i Århus, død 3.4.1901 i Kbh., d. af generalmajor Hans Adolph J. til Villestrup (1789–1874) og Anna Charlotte Amalie Hviid (1796–1881).

Udnævnelser

R. 1848, DM.1850, K2 1864, K1 1890.

Ikonografi

Træsnit efter tegn. af A. Dorph, 1864, kopieret i flere litografier og træsnit, bl.a. på skillingsvise, spejlvendt. Træsnit af H. P. Hansen, 1889, blandt Mændene fra Sankelmark. Afbildet på fremstilling af affæren ved Lundby på skillingsvise, 1864.

Bibliografi

Nationaltid. 10.1.1890. P. Abrahams: Mit ungdomsliv, 1923 (fot. optr. 1973) = Memoirer og breve XLI. F. C. Schiøtt: Affæren ved Lundby, 1877. Norsk mil. t. 1914. Fra Himmerland og Kjær herred I, 1912–14. V. Stilling: Danske livregiment til fods. 1. bataillon. 1763–1913, 1913.-Papirer i Kgl. bibl.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig