Charles Brun, 16.2.1866-28.1.1919, stiftamtmand, politiker. Født i Kbh. (Garn.), død i Ålborg (Frue), begravet i Humlebæk. B. der blev student 1883 fra Lyceum og 1888 cand, jur. ansattes 1890 som assistent i finansministeriet, hvor han gjorde tjeneste i kolonialkontoret indtil han 1895 udnævntes til auditør ved 10. regiment i Ålborg. Her blev han tillige fuldmægtig ved Ålborg stiftamt, og da stiftamtmand Ahnfeldt døde febr. 1905, konstitueredes B. i embedet og udnævntes i sept. s.å. kun 39 år gammel til stiftamtmand over Ålborg stift og amtmand over Ålborg amt. Da N. Neergaard efter Alberti-katastrofen dannede sit første ministerium okt. 1908 valgtes B. til almindelig overraskelse til finansminister. Statens indtægter var da vigende på grund af den økonomiske krise i 1908, og B.s væsentligste opgave som finansminister blev loven af juli 1909 om optagelse af et udenlandsk statslån på 40 mill. francs. Da finansministeriet fra febr. 1909 havde overtrukket sin konto i Nationalbanken uden at B. havde meddelt rigsdagen dette, udsattes han for skarp kritik af oppositionen. Maj 1909 søgte B. forgæves valg til folketinget i Silkeborgkredsen, og efter ministeriets afgang aug. 1909 vendte han tilbage til stiftamtmandsembedet i Ålborg hvor han virkede til sin død. 1913–17 var han medlem af Ålborg byråd, valgt af venstre. Han var en rask og handlekraftig natur med udprægede evner til at omgås mennesker af alle slags, og sit amtmands-embede administrerede han på udmærket måde, forstående over for ønskerne om øget kommunalt selvstyre. – Ved overpræsident de Jonquiéres fratræden blev han 1910 formand for kommissionen vedrørende lens og stamhuses overgang til fri ejendom m.v. – Kammerherre 1916.

Familie

Forældre: kaptajn i artilleriet, senere generalmajor, kammerherre Carl August Adalbert Franciscus Johannes B. (1824–98) og Ella Amalie Bluhme (1838–1905). Gift 8.2.1896 i Kbh. (Garn.) med Rigmor Hansen, født 14.10.1875 i Kbh. (Frue), død 26.5.1948 i Gentofte, d. af cand. jur., grosserer, senere etatsråd, landstingsmand James Gustav H. (1843–1912) og Louise Augusta Bull (1846–1926). – Far til Eske B. Bror til C. B.

Udnævnelser

R. 1906. DM. 1908. K.2 1909.

Ikonografi

Mal. af Vald Andersen, 1920 (amtsrådssalen i Ålborg).

Bibliografi

III. tid. 8.10.1905. Berl. tid. 28.1.1919. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig