Chr. D. A. Hansen, Christian Ditlev Ammentorp Hansen, 25.2.1843-20.6.1916, apoteker, fabrikejer. Født på Kragsbjerg ved Odense, død i Kbh., begravet i Gudbjerg, Fyn. H. gik i skole i Slagelse og Ålborg og var derefter discipel på Kgl. Frederiks Hospitals Apotek i Kbh. 1859-62; de følgende to år var han på Højer Apotek i Slesvig. 1865 blev han kandidat og konditionerede et halvt år i Thisted hvorpå han var manuduktør i Kbh. for farmaceuterne indtil 1874. 1869 udgav han en dansk oversættelse af den latinske Pharmacopoea Danica (1868) og var 1871-72 assistent ved universitetets kemiske laboratorium. 1872 vandt han universitetets guldmedalje for en kemisk afhandling, og s.å. var han på en studierejse til Tyskland, Frankrig og Schweiz. 1869-76 holdt han forelæsninger på universitetet. På flere områder var H. virksom for sine kolleger; 1869 påbegyndte han Ny pharmaceutisk Tidende hvis redaktør han var til 1876, og for den daværende farmaceutiske forening var han efterhånden sekretær, kasserer og formand. 1872 var han med til oprettelsen af fonden til det farmaceutiske studiums fremme og sad mange år i dens bestyrelse, fra 1891 som formand. Tillige var han i bestyrelsen for Farmaceutisk medhjælperforening der stiftedes 1873, samt i dennes understøttelsesselskab hvis formand han var 1891-95. 1876 havde han fået bevilling på oprettelsen af Kroneapoteket i Kbh. som han drev til sin død, fra 1891 med bestyrer; sidstnævnte år blev han æresmedlem af Danmarks apotekerforening. – I mange år havde H. haft særlig interesse for sit fags undervisning, og efter forgæves forsøg på at få staten til at oprette en farmaceutisk læreanstalt skænkede han 1891 såvel grund som bygninger – Stockholmsgade 27-29 – samt undervisningsmateriel til en sådan. Den indviedes n.å. og fungerede til 1941. Selv var han anstaltens direktør til 1895; et legat for de studerende oprettede han 1913. – Desuden anlagde H. Maglekilde og Frbg. brøndanstalter 1873, og samtidig begyndte han at tilvirke pepsinpræparater hvortil han indrettede et laboratorium der hurtigt udvidedes til C. H.s tekniskkemiske laboratorium: det fremstillede osteløbe, smørfarve o.l. produkter som snart fik så stor udbredelse over hele verden at H. 1877 også lod anlægge en fabrik i New York, senere flyttet til Little Falls. 1880 købte han Bøstrupgård ved Slagelse og 1882 Mullerup ved Svendborg, og blev derigennem knyttet til landbruget, bl.a. som medlem af kommissionerne til udarbejdelsen af en margarinelov og til undersøgelse af dansk smørproduktion samt til den nye rute Esbjerg-Parkeston. Han var medstifter af amerikalinjen Thingvalla, formand for Svendborg amts landøkonomiske selskab samt for repræsentantskabet i Svendborg-Nyborg Jernbaneselskab og næstformand for Hagelskadeforsikringsselskabet for Fyns stift. 1900 forestod han den landbohistoriske udstilling i Odense. – Etatsråd 1883.

Familie

Forældre: proprietær Christian Henrik H. (1797-1868) og Bertha Maria Ammentorp (1805-48). Gift 1. gang 24.3.1869 i Korsør med Cecilia Elisa Købke, født 9.9.1846 i Skærholt, Give sg., død 4.3.1879 i Kbh., d. af gårdejer, senere proprietær, sidst toldassistent Hother Vilhelm K. (1817-93) og Johanne Elisabeth Sundby (1819-66). Gift 2. gang 30.9.1880 i Kbh. (Frue) med Agnes Mathilde Hedemann, født 3.9.1858 i Kbh. (Garn.), død 14.5.1930 på Frbg., d. af sekondløjtnant, kammerjunker, senere intendant, kammerherre Christian Carl Frederik H. (1832-1916) og Mathilde Eleonore Kjellerup (1835-1920).- Bror til Jules H.

Udnævnelser

R. 1888. DM. 1892. K2 1892. K.1 1913.

Ikonografi

Buste af Aksel Hansen, 1892 (Farmaceutisk læreanstalt). Træsnit af H. P. Hansen, 1892. Træsnit 1898. Mal. af Knud Larsen, 1913 (Farmaceutisk læreanstalt). Relief på monument 1917 (Mullerup, parken). Foto.

Bibliografi

Ny pharmaceutisk tid. XXIV, 1892 354-73. [V. K. Pertnin] i Archiv for pharmaci og chemi XX, 1913 81-95. Samme sst. 1916 239-41. Aage Heinberg: Danske erhvervsmænd I, 1930 89-94. E. Dam og Aa. Schæffer: De danske apotekers hist. III, 1933 310-15.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig