Chr. Hummel, Christian Martinius Hummel, 31.3.1849-7.5.1922, vandbygningsingeniør. Født i Frederiksværn, død på Frbg., begravet i Kbh. (Vestre). I elleveårsalderen kom H. fra Norge til Kbh. og var siden i farbroderens hjem hvis påvirkning kom til at præge ham hele livet. 1867 blev han student fra Borgerdydskolen på Christianshavn, n.å. cand.phil.; 1875 blev han cand.polyt. som mekaniker, og n.å. i ingeniørfaget. I studieårene var han 1870–74 assistent ved tegneundervisningen på landbohøjskolen. Efter eksamen blev H. der 1868–69 havde skaffet sig praktisk uddannelse som maskinarbejder beskæftiget ved ombygning af Allinge og Sandvig havne. 1877 blev han, efter en kort tid at have været ved Kbh.s brolægnings- og vejvæsen, ansat i vandbygningsvæsenet som assisterende ingeniør ved anlægget af Esbjerg havn. 1879 foretog han nogle undersøgelsesarbejder i Ringkøbing fjord, s.å. forflyttedes han til Helsingør hvor han 1880–87 ledede ombygningen af havnen. 1885 blev han teknisk medlem af den kgl. havnekommission i Helsingør og fik s.å. dansk indfødsret, 1888–89 var han ingeniør ved vandbygningsvæsenets undersøgelsesarbejder på den jyske vestkyst og i Limfjorden. 1890 fik han fast ansættelse som ingeniør i vandbygningsvæsenet og forflyttedes samtidig til Kbh. I denne stilling fik han tilsynet med de kommunale havne på Fyn, Langeland, Ærø, Samsø, Lolland-Falster og Bornholm samt tilsyn med digerne på Lolland-Falster efter C. Otterstrøm. 1898–1902 ledede han bygningen af Anholt havn efter sit eget detailprojekt og blev fra 1908 tilsynsførende ved havnen. 1905 blev han ingeniør af 1. grad (1916 distriktsingeniør). 1897–1900 var han medlem af kommissionen vedrørende anlæg af en havn på Jyllands vestkyst og prægede i høj grad dennes betænkning der bl.a. foranledigede anlægget af de to læmoler ved Vorupør og Hanstholm, kystsikringen på Aggertangen og bygningen af Skagen havn. 1899–1900 var han medlem af kommissionen til undersøgelse af havneforhold på Bornholm. 1903 blev han medlem af en kommission angående anlæg af en havn ved Skagen og s.å. medlem af en kommission til undersøgelse af det lollandske digelags forhold. 1904 blev han medlem af kommissionen vedrørende foranstaltninger til ophjælpning af Ribe bys almindelige økonomiske forhold og anlæg af et havdige fra Vester Vedsted til Store Darum og 1905 medlem af kommissionen angående afvikling af forskellige gældsforpligtelser til statskassen. 1906–09 var han formand for kystkommissionen for Roskilde amtsrådskreds, 1900–19 censor ved polyteknisk eksamen i vandbygningsfagene. Afsked 1919.

Familie

Forældre: rebslagermester, forvalter på orlogsværftet i Frederiksværn Herman Frederik Emil H. (1814–90) og Benedikte Andrea Tjomsaas (1821–89). Gift 16.5.1885 i Helsingør (Olai) med Ida Emilie Vilhelmine Svendsen, født 20.4.1865 i Helsingør, død 20.2.1939 i Kbh. (Markus), d. af købmand Thomas Severin Wilhelm S. (1817–95) og Hansine Frederikke Abel (1823–1904). – Brorsøn af Chr. G.'H.

Udnævnelser

R. 1898. DM. 1905.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

J. Munch-Petersen i Ingeniøren, 1919 173; sst., 1922 180. Berl.tid. 16.3.1919. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig