Chr. Petresch-Christensen

Chr. Petresch-Christensen, Christian Petresch-Christensen, 31.8.1875-26.4.1942, historiker. Født på Kistrupholt, Dronninglund sg, død i Kbh. (Fredens), begravet i Ordrup. P.-C. blev student 1895 fra Ålborg, 1902 cand.jur. og s.å. sagførerfuldmægtig, volontær på by- og herredsfogedkontoret i Nørre Sundby 1903, konstitueret assistent i kriminal- og politiretten 1905, ansat 1906, protokolfører sst. 1910, fuldmægtig i Kbh.s byret 1919, ekspeditionssekretær sst. 1931-41. Foruden det grundige og meget detaljerede to-binds værk Nørresundbys Historie indtil 1850 med Bidrag til Egnens Historie, 1921-24 har P.-C. offentliggjort talrige bidrag i Samlinger til jydsk Historie og Topografi og i en række af vore historiske amtsårbøger; her skal nævnes Nogle Efterretninger om Slaget ved Nørresundby 1644. (Saml. t.j. H. og T. 4.r. I, 1911-14), Fra "Kejserens" Tid (trediveårskrigen) (Fra Himmerland og Kjær Herred, 1912), Kjær Herreds Skove (sst. 1914-15), Den Vrensted Degn Martin Dietz (Vendsysselske Aarbøger, 1917), Vendsysselske Visitatsindberetninger 1738-64 (sst. 1919-25), Tilstanden i Vendsyssel ved Aar 1735 (Vendsysselske Aarbøger 1915-17) og Tilstanden i Hardsyssel på Chr. VIs Tid [Indberetninger 1735 og 1743] (Hardsyssel Aarbog 1919) omhandlende tilstanden i en stor del af Jylland. P.-C.s arbejder er præget af solid indsigt, nøgternhed i vurderingen og en sober, lidt tør, fremlæggelse af stoffet. 1936 modtog P.-C. den Hielmstierne-Rosencroneske stiftelses prismedalje.

Familie

Forældre: proprietær Palle Andreas Peter Holst C. (1832-1903, gift 2. gang 1879 med Thekla Marie Frederikke Greve, født 1853) og Christiane Christensdatter (1842-75). Adopteret 12.8.1882 af farbroderen, købmand i Nørre Sundby, Hans Marius Petresch C. (1829-1903) og Severine Mørup (1836-1902). Fornavnet Petresch ved bevilling 22.5.1920; navneforandring til P.-C. 15.2.1928. Gift 28.5.1903 i Nørre Sundby med Christine Andrea Nielsen, født 28.5.1882 i Struer, død 10.2.1959 i Kbh. (Fredens), d. af teglværksejer og proprietær Christian N. (1854-1918, gift 2. gang 1890 med Josefine Veinholdine Ring, 1860-1922) og Anne Petersen (1852-84).

Bibliografi

C. Klitgaard i Vendsysselske årbøger XIV, 1942 236.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig