Chr. Rasmussen, Christian Rasmussen, 13.6.1858-20.11.1916, politiker. Født i Helsingør, død i Kbh., begravet i Helsingør. Da Paul Geleff 1872 bragte socialismen til Helsingør var R. som fjortenårig blandt hans tilhørere. Han var udgået fra et fattigt hjem og kom i smedelære på A. Tvedes maskinfabrik i fødebyen. Som soldat kom han til Kbh. og arbejdede et par år som svend der, men vendte 1881 tilbage til Helsingør. Her var han med til at oprette en fagforening for smede- og maskinarbejdere som han var formand for 1891–97. Han var en af stifterne af Socialdemokratisk forening 1885 og dens formand 1886–97. Han samlede de små fagforeninger i en fællesorganisation 1887. Da myndighederne ved tryk på lokaleværterne hindrede arbejderorganisationer i at få husrum satte R. sig i spidsen for erhvervelsen af en ejendom i Søstræde der indrettedes som forsamlingsbygning. Der som andetsteds i 80erne og 90erne blev arbejdernes tillidsmænd ofte udsat for økonomisk forfølgelse, men efter at R. 1894 havde overtaget ekspeditionen af Social-Demokraten i Helsingør og senere blev lokalredaktør kunne han uafhængig af arbejdsgiverne sætte sin solide smedefysik ind på et agitationsarbejde som efterhånden omspændte hele Sjælland med omliggende øer. Han blev 1892 medlem af partiets hovedbestyrelse og 1898 formand for dets 1. agitationsdistrikt. 1894 indvalgtes han i Helsingør byråd. Ved sin store arbejdsomhed og sit praktiske greb fik han efterhånden afgørende indflydelse på de fleste kommunale foretagender i byen. Særlig på skolevæsenets og på fattig- og alderdomsforsorgens områder fik han gennemført betydningsfulde reformer. 1895 blev han opstillet ved folketingsvalget i Helsingørkredsen, og valgtes n.å. ved et suppleringsvalg og bevarede kredsen til sin død. Hans interesseområder var foruden nordsjællandske anliggender fiskeri-, lods- og havnevæsen, jernbane- og lønningssager, børneforsorg, indfødsretsspørgsmål samt kommunale forhold. Her var han i reglen partiets ordfører; ellers gjorde han sig ikke stærkt gældende i salen. Enkelte gange, under kritik af offentlige institutioner, brugte han dog så skarpe udtryk at hans tale gav genlyd ud over landet. I den storpolitiske debat deltog han ikke. Forholdsvis tidligt gik det tilbage med R.s kræfter. Efter nogle sygdomstilfælde gav han 1915 afkald på en del af sine hverv. Ved sin død var han endnu medlem af kommissioner om fiskeriforhold og om underofficerers uddannelse, af bestyrelsen for opdragelsesanstalten Godhavn og for fængselshjælpen; desuden var han formand for Hornbækbanen. R. hørte til den generation af arbejderpolitikere som ved udholdende agitation fik deres standsfæller rusket op og ved dygtigt arbejde og redelig færd fik manet socialistforskrækkelsen i jorden og derved forberedte det systemskifte som fandt sted i provinsbyerne fra 1908.

Familie

Forældre: arbejdsmand Jørgen R. (1829–1904) og Maren Christensen (1834–1912). Gift 1. gang 13.11.1883 i Helsingør med Olga Laurine Larsen, født 13.2.1861 i Helsingør (Skt. Mariæ), død 22.4.1900 sst., d. af skomagersvend Lars Christian L. og Johanne (Hanne) Jacobine Nielsen, (1821–92, gift 1. gang med skomagersvend Søren Nielsen, 1821–57). Gift 2. gang 26.3.1902 i Kbh. (Johs.) med Thora Mine Nielsine Nielsen, født 4.1.1867 i Odense, død 5.2.1935 i Kbh. (gift 1. gang 1890 med politiker P. Holm, 1848–98, gift 3. gang 1918 med typograf, senere faktor Jens Christian Nielsen, 1867–1948), d. af smed Rasmus Christian N. (født 1833) og Madsine Madsen (født 1840).

Ikonografi

Afbildet på O. Matthiesens mal., 1923, af rigsdagen 1915 (folketinget).

Bibliografi

N. P. Bransager og P. Rosenkrantz: Den danske regering og rigsdag, 1901–03 391–95. C. E. Jensen og F. J. Borgbjerg: Socialdemokratiets årh. II, 1904. Socialdemokraten 21.11., 23.11. og 26.11.1916. Helsingør dagbi. 21.11. s.å. Helsingør avis s.d. Jens P. Larsen i Helsingør socialdemokrat 1.2.1938.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig