Christen Ernst Christensen, 25.11.1872-20.4.1944, gårdejer, politiker. Født i Asserballe, Als, død sst. på Sædmosegård, begravet på Asserballe kgd. I modsætning til andre samtidige unge danske sønderjyder søgte C. ikke efter skolegang i den tyske folkeskole til de kongerigske ungdomsskoler, men var 1889-90 elev på Kappel landbrugsskole i Angel. Efter at have været tysk soldat i tre år overtog han faderens gård 1897. I besiddelse af poetiske evner (jf. bl.a. hans smukke hilsen til sit bysbarn Herman Bang i Dybbøl-Posten 22.12.1903), historisk viden, veltalenhed og faglig dygtighed henledte han tidligt sin hjemstavns opmærksomhed på sig og valgtes allerede 1900 til medlem af Sønderborg kredsdag. 1902 blev han et af optantmageriets ofre idet hans far erklæredes for optant hvilket også ramte ham så han udelukkedes fra kredsdagen og andre kommunale tillidshverv. Efter optanttraktatens gennemførelse 1907 optoges han på ny i preussisk undersåtsforhold og valgtes atter til kredsdagen 1910. Også på anden måde blev han befolkningens tillidsmand - som medlem af Sprogforeningens tilsynsråd fra 1908, af landeværnets agitationsudvalg 1912 og af Sønderborg provstisynode. Han blev tillige valgt til medlem af fællessynoden for provinsen Slesvig-Holsten i den sidste periode under fremmedherredømmet, men kom aldrig til at deltage i dens moder. -Han deltog i verdenskrigen 1914-18 (en søn var samtidig soldat) og dekoreredes med jernkorset. Under den tyske hærs tilbagetog (skildret af C. i Danebod højskoles elevskrift 1928, blev han medlem af soldaterrådet, og ved sin hjemkomst valgtes han ind i det lokale arbejder- og soldaterråd og i kreds- og provinsbonderådet.

I grænsestriden - C. blev indvalgt i vælgerforeningens tilsynsråd 1919 - sluttede han sig til H. P. Hanssen. Efter genforeningen fortsatte'han som sin egns tillidsmand på en række områder, 1920-35 som medlem af Sønderborg amtsråd, formand for Den mellemalsiske landboforening fra 1920 til dens opløsning 1932 og for Ketting og omegns sparekasse fra 1920 til sin død. Også medlemskabet af Statens jordlovsudvalg fra 1921 varede livet ud. 1920 blev C. ved det første valg efter genforeningen indvalgt i folketinget med det største stemmetal i Nordslesvig. Han repræsenterede derefter Augustenborgkredsen for venstre 1920-24, 1926-32 og efter Th. Madsen-Mygdals mandatnedlæggelse fra aug. 1933 til 1935. C.s arbejde her samlede sig især om landøkonomiske forhold medens han havde den glæde at næste generation, Ernst C, videreførte det nationale arbejde på en fremtrædende plads indenfor Det unge grænseværn. R. 1930.

Familie

Forældre: gårdejer Ernst C. (1845-1928) og Marie Kathrine Bladt (1842-1924). Gift 26.10.1894 i Asserballe med Anne Marie Nielsen, født 26.11.1870 i Asserballeskov, død 16.12.1940 i Asserballe, d. af gårdejer Hans N. (1850-1902) og Ellen Elholm (1851-1910).

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

C. E. C. i Danebod højskole, 1928 13-23 (dagbogsoptegn. fra krigen). - Vilh. Andersen: Hellig og søgn, 1912 370-72. Andreas Grau i Dannevirke 23.11.1932. K. E. Larsen i Hejmdal 23.11.1942. T. Jessen i Flensborg avis 21.4.1944. S. P. Qvist i Fyns tid: s.d. K. E. Larsen i Højskolebl. 1944 252-54. Kr. Nørgaard i Bavnen XLI, 1944 335-38. Fr. Terkelsen i Danebod højskole, 1945 110-17. Niels Hansen i Sprogforen.s almanak for 1945 72-74. -Papirer i landsarkivet, Åbenrå.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig