Christen Nielsen Bundtz, Christen Nielsen Bonde, d. 13.5.1679, præst. Død i Kristiania (Hellig Trefoldighedsk.). B. dimitteredes 1635 under navnet Christiernus Nicol. Budæus fra sin fødebys skole. 1639 blev han kannik og sognepræst ved Frue k. i Århus mod at love at ville ægte formandens enke. Da han imidlertid ikke ville holde dette løfte købte han sig fri ved at stille en betydelig skadeserstatning i udsigt som han dog ikke betalte. 1641 tog han magistergraden og 1642 blev han sognepræst ved domkirken i Århus. Christian IV stadfæstede valget med bemærkning om at B.s "gaver" som prædikant havde behaget ham. I Århus indgik B. en nær venskabsforbindelse med sin tilkommende svigermoder bispinde Kirsten Johansdatter, men efter biskoppens død i 1643 synes både hun og han at have optrådt så uforsigtigt at det gav anledning til rygter om at de stod i forhold til hinanden. Deres fjender lensmanden Erik Grubbe og klokkeren Hans Hansen Skonning pustede til ilden, og snart tog sagen et sådant omfang at regeringen så sig nødsaget til at kræve en undersøgelse sat i værk. Uheldigvis blev denne lagt i hænderne på Erik Grubbe. B. blev samme år suspenderet og sat i forvaring! på Havreballegård, og i seks år stod den uhyggelige sag på. Efter en vidtløftig vidneførelse kom den 1647 for Viborg landsting der dømte B. og bispinden skyldige i det påståede forhold, og B. til fortabelse af sit embede, men efter en fornyet prøvelse af akterne frikendtes de anklagede ved en herredagsdom 1649. For at B. kunne komme i embede igen måtte det teologiske fakultet erklære sig, og 1652 fik han fuld oprejsning ved at blive udnævnt til kannik og lector theologiæ ved gymnasiet i Kristiania.

Familie

Forældre: borgmester Niels Christensen Skriver (død 1629) og Sidsel Pedersdatter. -2.7.1643(2) i Århus med Ellen (Abelone) Mortensdatter, begr. 2.1.1679 i Kristiania, d. af biskop Morten Madsen (1596-1643) og Kirstine Hansdatter (1602-72).

Bibliografi

Kilder. J. R. Hübertz: Aktstykker vedk. staden og stiftet Århus, III 1845 106-8 110 116 121 f. 127-36 143. Danske saml. 2. r. ll, 1872-73 67. Kong Christian den fjerdes egenhændige breve, udg. C. F. Bricka og J. A. Fridericia, V, 1883-85 405-7; VI, 1885-86 364 (fot. optr. 1969-70). Danske mag. 5. r. II, 1889-92 151.

Lit. C. V. Hertel: Forsøg til en beskr. over Århus dom- og cathedralkirke II, 1810 394-97 499-500. Budstikken III, Kria. 1821-22 435-38. Severin Kjær: Erik Grubbe til Tjele og hans tre døtre, 1904 38-110. S. H. Finne-Grønni Norsk slekthist. t. II, 1930 321-24; sst. III, 1932 126. Einar Høigård: Oslo katedralskoles hist. Oslo 1942 75f. 78.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig